Author profile picture

BrabantKennis heeft een longread gepubliceerd waarin een meer duurzame toekomst voor Brabant betoogd wordt. Daarin is onder meer te lezen wat er nodig is om gemaakte afspraken met het oog op duurzaamheid te kunnen behalen. Voor 2050 zouden er 2.000 grote windturbines en meer dan 15.000 hectare aan zonne-akkers nodig zijn.

BrabantKennis, een onafhankelijk platform waar strategische kennis en informatie van en over Noord-Brabant wordt verzameld en gedeeld, geeft in de longread aan dat het om een schatting gaat. De technologische ontwikkeling van duurzame opwekking van energie zal nog veranderen, volgens BrabantKennis, en dat betekent dat genoemde aantallen wellicht lager zullen uitvallen.

Maar toch denkt BrabantKennis dat de provincie een flinke metamorfose zal moeten ondergaan om in 2050 volledig op een schone en duurzame manier energie op te kunnen wekken. Daarom zal er een plan moeten komen dat breedgedragen wordt door de bevolking en het bedrijfsleven. Volgens het platform ligt daarin nog de grootste uitdaging. Lees de volledige longread hier.