EFFECT photonics
Author profile picture

Meer onderzoek, meer investeren, meer samenwerken. Dat is nodig om de voorsprong van Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland op het gebied van fotonica verder uit te bouwen. Dit zijn belangrijkste conclusies van de studie die PhotonDelta maandag presenteerde op Novio Tech Campus in Nijmegen.

Fotonica is een technologie die wordt toegepast in de nieuwste generatie microchips. Door data te transporteren met licht worden chips vele malen sneller, goedkoper en zuiniger. De markt voor fotonica groeit explosief door de vele toepassingsmogelijkheden in de luchtvaart, auto- en medische industrie. Met de chipindustrie in Nijmegen en de technische universiteiten in Eindhoven en Enschede heeft Nederland een koppositie in Europa. Door meer samen te werken willen de provincies hun marktaandeel vergroten. De groei van de fotonicasector moet ruim 7000 nieuwe banen opleveren in de regio.

Samen met het Ministerie van Economische Zaken werken de provincies aan een Nationale Fotonica Agenda. PhotonDelta levert hiervoor de bouwstenen aan. Deze in Eindhoven gevestigde organisatie, onder leiding van Ewit Roos, pleit voor intensivering van onderzoek naar nieuwe technieken en gezamenlijke ontwikkeling van fotonicaproducten in ‘Applicatie Labs’ in de regio. Vooral de toepassing van fotonica in datacenters, telecomsector en de medische industrie is veelbelovend, zegt PhotonDelta. Naar verwachting groeit de fotonicamarkt in Europa in 2020 tot 50 miljard euro.

Proeftuin

Het nieuwe kabinet wil meer investeren in fotonica. Volgens PhotonDelta is er de komende 10 jaar zo’n €500 miljoen nodig van de overheid en het bedrijfsleven om de kennisvoorsprong van Nederland om te zetten in een leidende positie in de fotonica-industrie. Met de provincies Brabant, Gelderland en Overjssel als proeftuin voor nieuwe fotonicaproducten en -applicaties. De komende maanden wordt de Nationale Fotonica Agenda verder uitgewerkt.

Volgens gedeputeerden Bert Pauli (Brabant), Eddy van Hijum (Overijssel) en Michiel Scheffer (Gelderland) begint de vierde industriële revolutie “in de regio waar onderzoekers en ondernemers samen werk maken van innovatie”. In een gezamenlijke verklaring laten ze weten: “Fotonica is het schoolvoorbeeld van de industrie 4.0: een slimme en schone industrie. De provincies hebben fotonica op de agenda gezet. Het Rijk is nu aan zet om de Fotonica Agenda verder uit te werken met bedrijven, universiteiten en hogescholen. We hebben haast. We hebben een voorsprong, maar de andere landen staan niet stil.”

Lees hier meer over fotonica in Eindhoven

Foto (c) EFFECT Photonics