Lech Milroy, UD Chemical Biology, Dept of Biomedical Engineering, TU Eindhoven, demonstrating the simple filtration principle for simple scaled-up production of pure Z-endoxifen. In the background a labour-intensive high pressure setup to produce the same in low quantities.
Author profile picture

toelichting bij INGBrabant legt het in innovatiekracht af tegen de Randstad. De provincie scoort weliswaar het hoogst op het gebied van innovatieve investeringen, maar in jongerenpotentieel, competenties, bedrijvendynamiek en flexibiliteit is de positie slechts gemiddeld. Dat blijkt uit de Innovatie Index van ING.

Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland hebben het hoogste aanpassingsvermogen. Ze kennen relatief meer jonge, goed opgeleide mensen en een hoge bedrijvendynamiek. Ook op de andere pijlers wordt redelijk tot goed gescoord. In de Randstad is de zakelijke dienstverlening sterker oververtegenwoordigd dan elders. Deze sector is sterk innovatief, vooral op het vlak van digitalisering en het gebruik van big data. Noord-Brabant stijgt dankzij de hoge innovatieve investeringen boven de middenmoot uit, maar schiet op de andere pijlers tekort.

ING innovatief vermogen

Brabantse bedrijven zijn goed voor de helft van alle Nederlandse patentaanvragen, bedrijven in Eindhoven voor 40%. De 1e plaats op het gebied van innovatieve investeringen is het gevolg. De provincie wil ook de nummer 1 exporteur van hightech ideeën, systemen en materialen in Europa worden. Daartoe zullen de vier andere pijlers verstevigd moeten worden. Volgens een PBL-studie kenden ondernemerschapsbeleid, financiering en beleid gericht op het leef- en woonklimaat de laatste jaren minder beleidsinzet. Het laatste aspect krijgt al meer aandacht, onder andere dankzij €130 mln uit de Regio Envelop van het Kabinet. Bedrijvendynamiek, flexibiliteit, maar ook onderwijsniveau kunnen allemaal nog een stapje hoger. “Samenwerkingsvormen zoals de Brainport Industries Campus helpen daarbij”, zegt ING. “Hier bundelen toeleveringsbedrijven uit de maakindustrie hun krachten en werken ze samen met specialistische bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen.”

ING patenten en zo

Brainport Industries Campus

[box] ING noemt Brainport Industries Campus als het voorbeeld van innovatie voor de nabije toekomst. Brainport Industries is een ecosysteem van ruim 100 hightech toeleveranciers. Een nieuwe impuls voor het innovatievermogen van zowel de maakindustrie als de regio Eindhoven is de Brainport Industries Campus, zegt ING. “Doel is ‘delen wat je kunt delen’ door op één plek te ontwikkelen, te produceren en op te leiden. Zo kunnen in de ‘fabriek van de toekomst’ start-ups gebruik maken van robots of 3D metaalprinters. De campus biedt ook plaats aan ICTontwikkelaars en aan 1.600 mbo-studenten techniek van het Summa College, die praktijkonderwijs krijgen met de allernieuwste apparatuur.” Medio 2019 is het eerste van in totaal vijf geplande gebouwclusters operatief. “Een grote uitdaging is de krappe arbeidsmarkt, vooral die voor technische mbo-ers. De mismatch stimuleert op korte termijn de innovatie in verdere automatisering en slimmere technieken. Op langere termijn kan dit productiegroei en winstgevendheid blokkeren en dus de innovatie remmen.”[/box]

INGDe economie staat er goed voor. Voor 2018 en 2019 verwacht ING Economisch Bureau een bbp-groei van bijna 3% resp. 2,5%. Alle sectoren en provincies laten groei zien. Vooral die van de maakindustrie springt in het oog. Deze sector is sinds 2010 het sterkst van alle sectoren gegroeid. De groei bedroeg jaarlijks gemiddeld jaarlijks 5% in de elektrotechnische- en machine-industrie en – dankzij VDL – liefst 16% in de transportmiddelenindustrie. Deze groei zit dankzij robotisering en andere vormen van procesinnovatie vooral in toename van de arbeidsproductiviteit, de banengroei was minder hoog. De helft van alle Nederlandse bedrijven met R&D-activiteiten is een industriebedrijf. In de specialistische zakelijke dienstverlening en ICT is dit 13% resp. 8%. De industrie is verantwoordelijk voor 57% van de R&D-uitgaven van bedrijven, de dienstensector voor 37%.