Author profile picture

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en vier andere regionale ontwikkelings maatschappijen (NOM, LIOF, OOST NV en InnovationQuarter) gaan nauw samenwerken met High Tech NL, de Nederlandse branchevereniging voor hightechbedrijven en -kennisinstellingen. De ROM’s en High Tech NL hebben daarvoor een “Memorandum of Understanding” ondertekend.

(Bron: persbericht Regionale Ontwikkelings Maatschappijen)

Met die overeenkomst spreken ze af dat zij gezamenlijk het hightech ecosysteem in Nederland gaan versterken. Dit ter bevordering van innovatie en groei in de sector. Om dat te bereiken koppelen de samenwerkingspartners hun netwerken, delen zij kennis en brengen zij ontwikkelcapaciteit in.

BOM directeur Jan Pelle: “Ontwikkelingsmaatschappijen hebben een regionale focus, maar zij opereren ook binnen een landelijke context. High Tech NL heeft een belangrijke landelijke spilfunctie. Door samen op te trekken, bundelen we mogelijkheden voor synergie en het verder brengen van hightech innovaties, over regionale grenzen heen.”

Gezamenlijke inzet

Vanuit de gedeelde ambitie om de hightech sector te ondersteunen, zetten High Tech NL en de ROM’s zich in voor de hightechbedrijven. Daarbij valt te denken aan:

  • Onderlinge informatie-uitwisseling over nationale en internationale innovatieontwikkelingen, financieringsmogelijkheden en businesskansen;
  • Het regionaal organiseren van bijeenkomsten voor bedrijven;
  • Samenwerking bij de ontwikkeling van innovatieprojecten;
  • Bedrijven informeren over lopende projecten en de mogelijkheid bieden om aan elkaars projecten deel te nemen;
  • Expertise bundelen bij het initiëren van en aanhaken op Europese projecten en het verkrijgen van toegang tot Europese fondsen;
  • Ontwikkelen activiteiten van High Tech Business Lab. Hier kunnen ambitieuze hightechbedrijven zich laten helpen bij het verder onderzoeken en ontwikkelen van ideeën.

De ROM’s in Nederland hebben als voornaamste doelstelling de economie in hun eigen regio aan te jagen binnen verschillende topsectoren. Maatschappelijke betrokkenheid speelt een grote rol bij hun activiteiten.

Foto: Henk Scheepers, voorzitter High Tech NL, en Jan Pelle, Algemeen Directeur BOM, zetten als eerste hun handtekening onder de overeenkomst.