© Blue Millies
Author profile picture

About Blue Millies BV

  • Founders: Jan van Veelen
  • Founded in: 2020, Utrecht, The Netherlands
  • Employees: 6
  • Money raised: Ownership investment
  • Ultimate goal: -

Nieuwe duurzame, sociale woonwijken in vergrijzende gebieden onder de rook van grote steden. Volgens medeoprichter Jan van Veelen, van het Nederlandse Blue Millies, is dat wat veel Nederlanders willen. Van Veelen legt Blue Millies’ visie uit.  

Jan van Veelen met maquette op Innofest © Blue Millies

Wat doet Blue Millies?  

“We zijn een winstneutrale sociale onderneming en hebben impact maken als enige missie. Die impact maken we met het veranderen van de manier hoe we samenleven op de wereld. Daarom willen we woonwijken realiseren die duurzaam en zelfvoorzienend zijn en waarbij de bewoners elkaar versterken. Nu zie je vaak dat mensen die in een wijk wonen op sociaal-demografisch niveau, niet veel van elkaar verschillen. Wij denken dat het anders kan. In onze wijken komen voedselbossen, sportgelegenheden, kinderopvang en andere ontmoetingsplekken.  Naar het voorbeeld van blue zones [gebieden waarin relatief veel mensen in goede gezondheid honderd jaar oud worden].”  

Ook interessant: Van voedsel verbouwen tot pakketbezorging: de ‘buurthub’ als knooppunt in de stad van de toekomst

 Hoe dan?  

“Wij willen vier sub-wijken bouwen, met vijfentwintig woningen op 1,5 hectare grond. Die woningen zullen verschillen in grootte. Maar ze zijn allemaal gericht op veel privacy, met een grote tuin op een stuk grond van rond de tweehonderd vierkante meter. We kijken naar gemeentelijke grond met een woonbestemming waar eerder bijvoorbeeld de plaatselijke scouting zat. Het is belangrijk om te benadrukken dat we geen woongroep worden of een co-living. De bewoners krijgen allemaal een rol in de wijk. Die rollen zijn bedoeld om mensen met elkaar te verbinden en tegengewicht te bieden aan de vrije marktsector. We willen daarmee diversiteit en inclusiviteit creëren.”  

Is er al animo voor jullie woonwijken?  

“Ja. Er zijn al zestienhonderd huishoudens die zich bij ons aangemeld hebben. Sommige van die huishoudens zijn zo gemotiveerd, dat ze hele pagina’s getypt hebben bij hun aanmelding. Zo graag willen ze bij ons aansluiten. Wij spelen in op het enorme woningtekort van de laatste jaren. De overheid bouwt bij, maar dat zijn vaak woningen die niet betaalbaar zijn voor de lagere middenklasse en hogere onderklasse. Daarom kijken wij ook naar doelgroepen die minder goed bereikbaar zijn. Denk aan alleenstaande ouders die in een lastige woonsituatie zitten, en andere mensen die een huis nodig hebben. Afhankelijk van de gemeente die met ons mee wil werken, en waar we de grond kopen, willen we de huizen rond de twee ton laten kosten met hypotheek. Dat bedrag bestaat dan ongeveer uit honderdduizend euro voor het huis, vijftigduizend voor de grond en nog eens vijftigduizend voor de gemeenschappelijke voorzieningen zoals een voedselbos en de gedeelde werk- en sportfaciliteiten.”  

Wanneer rijst de eerste wijk uit de grond?  

“Ik denk dat we eind 2023 de eerste paal in de grond kunnen slaan, maar mijn gevoel zegt dat het eerder is. We zitten nu in de juridische driehoek met bestemmingsplanprocedures, vergunningen en wetgevingen. Maar hebben gelukkig ook fijne mensen die hier verstand van hebben en pro bono voor ons werken. Daarnaast hebben we samenwerkingen met instellingen en bedrijven waaronder Wageningen Universiteit, de Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht waarvan studenten meewerken aan de ontwikkeling van ons concept. Wij krijgen nu de kans om meteen goed te doen wat Den Haag niet altijd goed gedaan heeft. Die kans pakken we.”