Brainport Industries Campus BIC
Author profile picture

Brainport Industries Campus (BIC) wordt het eerste gebied in Eindhoven dat officieel buiten het traditionele welstandsbeleid gaat werken. Stedenbouwkundige ir. Simon Dona wordt supervisor voor het gebied, waarmee hij de rol overneemt van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Het nieuwe beleid bestaat nu een jaar. Kern is dat niet regels van de gemeente, maar de wensen van de bewoners of gebruikers van een gebied bepalend zijn in het welstandsbeleid. Althans, als die bewoners daar behoefte aan hebben: ze kunnen ook gewoon het bestaande welstandsbeleid blijven uitvoeren.

Centrale gedachte achter die wijziging is dat bewoners en gebruikers zelf veel beter in staat zijn om te bepalen wat goed is voor een buurt; wat er door iedereen afzonderlijk opgelost kan worden en aan welke specifieke eisen hun omgeving zou moeten blijven voldoen. De ultieme vorm van deze keuze is dat er ook “welstandsvrije” buurten zullen ontstaan. Naast buurten kunnen ook specifieke gebieden zoals de High Tech Campus of – zoals nu gebeurt – de nog te bouwen Brainport Industries Campus gebruik maken van de nieuwe vrijheid.

Supervisor Dona wordt betrokken bij bouwplannen van gebouwen en inrichtingsplannen van de buitenruimte van de campus. Hij toetst sowieso bij formele aanvragen maar zal daarbuiten op eigen initiatief of op uitnodiging van initiatiefnemers bijeenkomsten beleggen ter ondersteuning van het planproces.