Author profile picture

Onderzoekers van de Wageningen University & Research (WUR) hebben een app ontwikkeld waardoor fruittelers, koelhuizen en groothandels appels en peren langer vers kunnen houden.

Heel veel appels en peren liggen lang onder geconditioneerde omstandigheden in koelhuizen en opslagplaatsen van groothandels, voordat ze uiteindelijk naar de consument gaan. De beste bewaarconditie hangt af van onder andere het ras, de plukperiode en de bewaarinstallatie.

Met de Bewaaradvies Tool is het mogelijk om op basis van deze gegevens, gecombineerd met de kennis en modellen van Wageningen University & Research, een keuze te maken bij het instellen van bewaarcondities.

Op basis van een aantal gegevens ontvangt de gebruiker binnen enkele minuten per e-mail een adviesKlik hier voor een voorbeeld

De tool adviseert condities (temperatuur, CO2, O2 en gebruik van anti-ethyleen (1-MCP)) in situationele omstandigheden (ras, mutant, pluk, type bewaarinstallatie en klimaatzone) als ondersteuning van parate kennis. Na het invullen van een aantal gegevens ontvangt de gebruiker binnen enkele minuten per e-mail een advies. Eventuele aanvullende vragen over de bewaring van hardfruit kunnen gesteld worden aan een WUR expert.

Kwaliteit na de oogst behouden

Volgens Wageningen Food & Biobased Research valt er in de complete versketen van hard fruit nog heel veel te innoveren. “Van online ‘gepersonaliseerde’ fruitpakketten, tot geavanceerde koelapparatuur,” zo geeft de WUR als voorbeeld in het persbericht. “Behoud van de kwaliteit van producten na de oogst is hierbij cruciaal voor succes,” aldus de WUR.

Wageningen Food & Biobased Research heeft een compleet programma ontwikkeld onder de naam ‘Kwaliteit na de oogst bewaren’.

“De wereldbevolking groeit, steden nemen in omvang toe en door klimaatverandering verdwijnen op de ene plek productiegebieden waar elders nieuwe ontstaan,” leggen de onderzoekers uit. “Voedselzekerheid garanderen vraagt om grip op kwaliteit in de keten. ontwikkelt de kennis, inzichten en technologische toepassingen die dit mogelijk maken.

Biologische variatie benutten

De filosofie achter dit onderzoeksprogramma is dat je de natuurlijke biologische variatie in versproducten optimaal moet zien te benutten. “De ene peer is sappig, de andere heeft een stevige bite. Waarom zou je streven naar uniformiteit als er in de wereld zoveel consumenten zijn, elk met hun eigen wensen en voorkeuren?

“Juist die verschillen lenen zich,” zo stellen de onderzoekers, “voor strategische beslissingen over waar en wanneer producten op de markt afgezet worden. Denk aan een partij eetrijpe avocado’s die naar de druk bezochte supermarkt om de hoek gaat, terwijl houdbare exemplaren bestemd zijn voor een rustige supermarkt verder weg. Zo’n aanpak levert tevreden klanten op, en vermindert zowel het energieverbruik als voedselverliezen in de keten.” 

Kwaliteit voorspellen

“We hebben unieke kennis en expertise in huis op het gebied van het meten van kwaliteit na de oogst, en over bewaren en transport. Wij adviseren toeleveranciers en retailers bij vragen over het opzetten en inrichten van duurzame voedselketens en -systemen. En we helpen ze met het verzamelen, analyseren en interpreteren van data.”

Ook interessant: Sensoren en beeldherkenning controleren versheid van tomaten