(c) WUR Wageningen
Author profile picture

Over vers kun je strijden. Bedoel je het moment dat vruchten of groenten werden geoogst, of het moment dat ze voor de eerste keer in de winkel of kraam terecht kwamen? En hoe lang blijven ze dan vers? Binnenkort valt dat met een apparaat onomstotelijk vast te stellen. En je weet dan ook direct hoelang die trostomaat nog vers blijft.

De Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen van Wageningen University & Research (WUR) wil namelijk een methode ontwikkelen waarbij sensoren en beeldherkenning een indicatie geven van de versheid en houdbaarheid van groente en fruit. Ze beginnen met trostomaten.

Houdbaarheid is niet alleen afhankelijk van de oogstdatum. Oudere tomaten kunnen best langer als vers ervaren worden dan trostomaten die kortgeleden zijn geoogst. Dat heeft onder andere te maken met het ras van de groente of fruit. Ook spelen teeltcondities in het versheidsproces een belangrijke rol. Het bepalen van de houdbaarheid van partijen groenten en fruit is nu nog mensenwerk. Dat is echter relatief duur, subjectief en niet flexibel.

Technologische oplossing

De WUR wil hiervoor een oplossing ontwikkelen. Dat gebeurt samen met onder meer enkele veredelingsbedrijven, een keuringsinstantie en bedrijven in de sensortechnologie. Die oplossing bestaat uit een combinatie van technieken. Zo kun je met spectraal-sensoren onder andere de textuur van de trostomaat te onderzoeken, zonder in de vrucht te hoeven knijpen. Door middel van beeldherkenning kan zo’n apparaat de kleurwaarden en de mate van glans vaststellen. Met die beeldherkenning legt het systeem tegelijkertijd ook de grootte en de vorm van de onrijpe delen. Zo kun je berekenen hoelang het duurt kordaat de vrucht helemaal rijp is.

Formule voor versheid van trostomaten

Daarvoor moet wel eerst worden vastgesteld wat dan precies het optimale moment van rijping is. Ook daar lopen de meningen van consumenten o ver uiteen. Er zijn mensen die for bruin gestippelde bananen rijp vinden voor de prullenbak, terwijl voor anderen dan juist de optimale rijpheid pas zo’n beetje is bereikt. Om dat vast te stellen is er een speciaal smaakteam opgericht.

In dit onderzoek geven de leden van het smaakteam van de WUR hun mening over een groot aantal trostomaten. De vragen die zij krijgen voorgelegd zijn: ‘hoe vers vindt u de tomaat eruitzien’ en ‘zou u de trostomaat kopen?’ Ook experts worden gevraagd naar hun observatie. Die input wordt vervolgens gekoppeld aan de metingen van onder meer de sensoren en de beeldherkenning. Zo ontstaat uiteindelijk een ‘formule’ voor ervaren versheid, waar de houdbaarheid vervolgens mee voorspeld kan gaan worden

Verspilling tegengaan

De nieuwe methode levert objectieve metingen op. Daarmee kan in de keten beter de houdbaarheid van verschillende partijen trostomaten met elkaar vergeleken worden. Daarmee is de methode ook een manier om verspilling tegen te gaan, zo vindt de WUR. Bovendien kan de methodiek in de toekomst ook gebruikt worden bij andere gewassen. Of de methode uiteindelijk ok als een app beschikbaar komt voor consumenten, is zeer de vraag. Vooralsnog gaat het vooral als een extra instrument voor de producenten en (tussen)handelaren.

Het onderzoek start naar verwachting begin 2021 en wordt gefinancierd door een consortium bestaand uit een aantal bedrijven en de WUR.

Lees via deze link ook andere verhalen over technologische innovaties in de voedselproductie.