© Foto Coralie Cardon
Author profile picture

About Agilytic

  • Founders: Julien Theys and Christophe Robyns
  • Founded in: 2015
  • Employees: 20
  • Money raised: Private equity
  • Ultimate goal: Become the go-to data and business consultancy boutique in Belgium and beyond, known for its results-driven work and skilled workforce

Agilytic is een start-up uit het Belgische Terhulpen die bedrijven helpt allerlei bedrijfsgegevens te analyseren om zo tot betere beleidsbeslissingen te komen. Julien Theys, Managing Partner bij Agilytic en gastprofessor in Digital Entrepreneurship aan de Solvay Business School in Brussel, vertelt erover in deze aflevering van start-up-of-the-day.

Hoe kwam je op het idee van Agilytic?

“We moeten op de werkvloer stoppen met enkel op het ‘buikgevoel’ te sturen. Door middel van analyses van data uit de onderneming kun je veel beter inzicht krijgen in de processen en betere besluiten nemen dat alleen te sturen op persoonlijke conclusies. Maak niet de fout om enkel te vertrouwen op eigen analyses van ‘ik denk dit’ of ‘ik denk dat’. Laat de data spreken. Uit die vaststelling is Agilytic ontstaan.”

Wat is het doel van Agilytic?

“Veel bedrijven staan voor enorme uitdagingen. We helpen hen hun businessdoelstellingen te realiseren door een beter gebruik van hun data. De meeste bedrijven gebruiken hun gegevens onvoldoende. We leggen de grote uitdagingen bij hen bloot aan de hand van die data en hoe ze ermee werken. We helpen hen als het ware om een stap verder te gaan in de oplossing van hun uitdagingen.”

Hoe verzamel je de data van de bedrijven?

“Het vergt veel voorbereiding om alles boven water te krijgen. We kijken naar de kwaliteit van de data en of deze gegevens betrouwbaar zijn. Alleen als ze kwalitatief voldoende zijn, kunnen we ze gebruiken om problemen op te lossen. Alle beschikbare gegevens worden daarbij betrokken. We doorbreken daarmee de zogenoemde data-silo’s in bedrijven. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de CRM, facturatie en logistiek.”

Hoeveel projecten hebben jullie al gedaan?

“We hebben al 125 projecten gedaan voor zo’n 60 verschillende klanten. We richten ons bijvoorbeeld op het commerciële aspect: hoe kunnen bedrijven nieuwe klanten aantrekken? We onderzoeken het logistieke, de marketing en de sales. We kijken bijvoorbeeld ook welke klanten een risico vormen om te vertrekken. We gaan dan kijken wat het bedrijf kan doen om te voorkomen dat ze opstappen.”

Probeer je ook processen in het bedrijf te versnellen?

“We zetten inderdaad ook acties op om bepaalde bedrijfsprocessen te versnellen. Ik denk bijvoorbeeld aan de optimalisatie van het voorraadbeheer en het beheer van het wagenpark. Ook het beheer van de administratieve processen hoort erbij. We kunnen er bijvoorbeeld verder voor zorgen dat documenten automatisch herkend en verwerkt worden. Dat verlicht de werklast voor de administraties.”

Je geeft ook financieel advies. Hoe zit dat?

“De meeste bedrijven gaan niet failliet omdat ze geen inkomsten hebben, maar simpelweg omdat de cash op is. Eén van onze belangrijkste activiteiten is ook het daarover financieel advies geven. Daarnaast bouwen we algoritmes om de cashflow beter te beheren. Maar we kunnen bijvoorbeeld ook automatisch fraude herkennen op documenten. Veel financiële dienstverleners maken al gebruik van analyses om het potentiële risico en de winstgevendheid van klanten te beoordelen. Maar velen passen die praktijk niet toe wanneer zij te maken krijgen met klanten die in gebreke blijven. We gaan na waarom de klant niet betaalt. Misschien is hij ontevreden? Misschien begrijpt hij het administratief proces niet? Misschien hebben we gewoon te maken met een vergeetachtige klant? Door zulke bedrijfsgegevens te gebruiken kunnen klanten op een persoonlijke manier worden aangesproken, en kunnen schulden makkelijker vereffend worden.” 

Werkt deze aanpak ook voor personele zaken?

“We hebben inderdaad ook dataprojecten om het aantal burn-outs te verminderen. We gaan de organisaties helpen om hun werk beter te regelen en  de tevredenheid van de werknemers te verhogen. We proberen op voorhand al een aantal factoren aan het licht te brengen, om vooraf te kunnen ingrijpen zodat burn-outs voorkomen kunnen worden.”