(c) avantium
Author profile picture

Avantium, een voorloper in biobased kunststoffen, heeft met een aandelenemissie 70 miljoen euro opgehaald. Met dit kapitaal wil Avantium de FDCA Flagship Plant in Groningen commercieel in bedrijf stellen. Deze fabriek moet de bakermat worden voor de volgende generatie bioplastics en draagt bij aan een circulaire en duurzame economie. Vorig jaar investeerde Invest-NL al 30 miljoen euro in Avantium.

De aandelenemissie van 70 miljoen euro overtreft het oorspronkelijke doel van 50 miljoen euro. De emissie resulteerde in de uitgifte van nieuwe aandelen, waarvan de meerderheid reeds is uitgeoefend. Volgens Avantium’s CEO Tom van Aken zal de opbrengst worden aangewend voor de voltooiing en opstart van de FDCA Flagship Plant. Deze fabriek, gelegen in Delfzijl, zal een nieuwe generatie biobased kunststoffen produceren, een significante stap in de richting van een circulaire en duurzame toekomst voor de kunststofindustrie.

Invloed van Invest-NL en bankenconsortium

Invest-NL heeft volgens directeur Rinke Zonneveld als underwriter een sleutelrol gespeeld bij deze aandelenemissie. De investeerder versterkte haar betrokkenheid na een eerdere investering van 30 miljoen euro in Avantium. Het succes van de emissie is ook te danken aan de samenwerking met een breed scala aan financiële instellingen, waaronder een bankenconsortium en diverse andere financiers. “Vanuit Invest-NL willen we graag nog intensiever met de banken en andere financiers werken aan een duurzamer en innovatiever Nederland. Door financierbaar te maken wat niet financierbaar lijkt”, aldus Zonneveld.

De FDCA Flagship Plant

De FDCA Flagship Plant van Avantium staat in de schijnwerpers als een belangrijk project op het gebied van duurzame ontwikkeling. FDCA (furaandicarbonzuur) is een chemische bouwsteen voor de productie van PEF (polyethyleenfuranaat), een duurzaam plastic dat prestaties biedt die vergelijkbaar zijn met of beter dan traditionele petrochemische producten.

De technologie achter de productie van FDCA is Avantium’s YXY® technologie. Deze zet plantaardige suikers om in FDCA en is hiermee een alternatief voor fossiele grondstoffen. De fabriek in Groningen zal een centrale rol spelen bij de commerciële uitrol van deze technologie. Met de recente kapitaalinjectie kan Avantium de voorziene commerciële operaties van de plant realiseren en de technologie op grotere schaal uitrollen.

Deelname van nieuwe investeerders zoals SENFI Ventures Co. Ltd en Pieter Kooi, die respectievelijk 3% en 5% van het uitstaande aandelenkapitaal in handen kregen, toont aan dat er ook vanuit het buitenland interesse is in de duurzame technologieën van Avantium. Volgens het bedrijf laat de aandacht die het krijgt zien dat de transitie naar een circulaire economie niet alleen een lokale, maar een wereldwijde beweging is.