Carina Weijma

Author profile picture

Carina Weijma is directeur van Carwei en Plaatsvervangend Trekker Internationaal voor de Nederlandse topsector High Tech Systems and Materials. Zij studeerde Culturele Studies en Italiaans aan de UvA, en heeft een netwerk in Italië. Carina spiegelt/onderzoekt in haar werk en dagelijks leven de relatie tussen technologie en waarden. Vertrouwen en Samenwerking zijn daarin belangrijke onderwerpen.