©Frauke Riether via Pixabay
Author profile picture

De tussentijdse resultaten van het fase-3-onderzoek van AstraZeneca en Moderna lijken positief te zijn. Bij geen van deze vaccins is er sprake van ernstige bijwerkingen en ze bieden beide bescherming tegen het coronavirus. Deze resultaten komen kort nadat Pfizer op 9 november de tussentijdse resultaten van zijn onderzoek bekendmaakte.

[Update] Nieuw onderzoek AstraZeneca

AstraZeneca start een extra studie met het Oxfordvaccin. Hiermee kan het een aantal maanden langer duren voordat dit vaccin beschikbaar is. Het duurt twee maanden voordat de eerste resultaten van deze studie bekend zijn.

De extra studie is nodig omdat er veel onrust is over de werking van het vaccin. Tijdens het klinische fase-3-onderzoek is er per ongeluk bij een groep een halve dosis toegediend. Zo ontdekten de onderzoekers dat dit misschien beter werkt. Uit het nieuwe onderzoek moet blijken of dit daadwerkelijk ook zo is.

Oxford-vaccin onderzoeksresultaten

Het Oxford-vaccin van de University of Oxford en AstraZeneca blijkt gemiddeld 70 procent effectief te zijn tegen het coronavirus. Dit is lager dan de effectiviteit van de vaccins van Pfizer (95 procent) en Moderna (94,5 procent). Volgens de universiteit van Oxford kan de effectiviteit van het vaccin oplopen tot 90 procent wanneer eerst een halve dosis wordt toegediend en een maand later een hele dosis. Wanneer twee volle doses worden toegediend is de effectiviteit 62 procent.

Hoewel de effectiviteit lager is dan de andere vaccins, is het Oxford-vaccin makkelijker te bewaren en vervoeren. Het vaccin kan zeker een half jaar bewaard worden bij een temperatuur van 2 tot 8 graden Celcius. Dit maakt het makkelijker te distribueren dan het vaccin van Moderna (-20 graden Celcius) en van Pfizer (-80 graden Celcius).

De Europese Commissie heeft een deal met AstraZeneca voor 300 miljoen doses van het vaccin. AstraZeneca sprak eerder deze maand de wens uit om begin 2021 de eerste vaccins te distribueren.

Moderna onderzoeksresultaten

Op 16 november maakte Moderna de voorlopige analyse van de fase-3 resultaten bekend. Volgens deze analyse is het vaccin voor 94,5 procent effectief in het voorkomen van Covid-19. Het vaccin blijkt vooral effectief bij 65-plussers en personen met een niet-westerse afkomst. Hoelang het vaccin bescherming biedt is nog onbekend.

Aan het onderzoek hebben 30.000 vrijwilligers meegedaan. Onder de vrijwilligers is bij 95 het coronavirus vastgesteld, 90 hiervan zaten in de placebogroep. Dit betekent dat deze 90 proefpersonen het vaccin niet toegediend hebben gekregen. Van de besmette proefpersonen was er bij 11 sprake van een ernstig geval van Covid-19. Geen van hen zaten in de gevaccineerde groep.

Ernstige bijwerkingen van het vaccin zijn tot nu toe niet voorgekomen. De meeste bijwerkingen die zijn voorgekomen zijn: pijn en roodheid op de plaats van de injectie, vermoeidheid, gewrichts- en hoofdpijn. Over het algemeen waren deze bijwerkingen van korte duur.

Advies Gezondheidsraad

Gezien verschillende vaccins positieve onderzoeksresultaten laten zien, moet het kabinet steeds concretere besluiten gaan nemen over de logistiek van het inenten. De Gezondheidsraad heeft een advies uitgebracht: 60-plussers en mensen uit een medische risicogroep eerst inenten.

Onder de medische risicogroepen verstaat de raad: mensen met hart- of longaandoeningen, diabetespatiënten, nierpatiënten, mensen met een afweerstoornis en mensen die in instellingen of verpleeghuizen wonen. Deze strategie heeft als voornaamste doel om sterfte door Covid-19 te verminderen

In het advies aan de Tweede Kamer heeft de raad nog twee alternatieve strategieën uitgewerkt. De tweede strategie is gebaseerd op het terugdringen van de verspreiding van het virus. Dan zouden eerst de groepen die de grootste rol spelen in de verspreiding van het virus gevaccineerd worden. Zo worden ook kwetsbare groepen indirect beschermd. De derde strategie geeft voorrang aan zorgpersoneel en mensen die werkzaam zijn in vitale sectoren.

Ook interessant:
Coronavaccin van Pfizer en BioNTech mogelijk al deze maand beschikbaar
In de winter is besmettingsgevaar corona ook buiten hoger