(c) Pixabay - Torsten Simon
Author profile picture

About Arteria Technologies GmbH

  • Founders: Dr. Stefano Coss
  • Founded in: 2020
  • Employees: 3
  • Money raised: Laufende Umsätze aus Kundenprojekten im fünfstelligen Bereich; Förderungen: AWS PreSeed, Initiative Greenstart 2021, Climate Accelerator, DENA (Deutsche Energieagentur) Mentoring Programm;
  • Ultimate goal: Wir wollen die digitale Infrastruktur für die Energiesysteme der Zukunft liefern und dabei vor allem die Dezentralisierung vorantreiben;

In een gedecentraliseerde energiemarkt produceren burgers zelf de energie die zij nodig hebben. Een ontwikkeling die start-up Arteria Technologies wil stimuleren door digitale infrastructuur te leveren voor verwarmingsnetten van de toekomst. Oprichter Dr. Stefano Coss heeft een doctoraat in energietechniek en werkte voor een energieleverancier voordat hij anderhalf jaar geleden zijn eigen bedrijf startte. Hij wil laten zien dat het gebruik van gegevens een deel van de oplossing is en niet een deel van het probleem, zoals het vaak wordt voorgesteld. Coss vertelt over zijn visie in deze aflevering van Start-up-of-the-day.

Wärmenetze, Arteria Technologies, erneuerbar Energien, Digitale Infrastrukturen für die Energiewende
Het team van Arteria (van links): Sebastian Dorfer, Catalina Gaona, Stefano Coss (c) Arteria Technologies

Wat doet Arteria Technologies?

“Wij ontwikkelen softwareproducten voor de digitalisering van het energiesysteem. Een van de eerste diensten die wij op ons platform aanbieden, is een softwaretool om warmtenetten te plannen en te optimaliseren. Het is geschikt voor de digitalisering en optimalisering van stadsverwarmings- of lokale verwarmingsnetwerken.

Wij digitaliseren de verwarmingsnetwerken door een gegevensmodel te maken op basis van schermafbeeldingen of tekeningen en deze te uploaden naar ons platform. Daar kan het dan door de klant worden gebruikt samen met gegevensbeheerinstrumenten.

Veel complexer zijn de real-time simulaties die we maken van volledige energiesystemen, zoals verwarmingsnetwerken. Hier gebruiken we sensoren om gegevens in te lezen en vervolgens analyses te maken en/of suggesties te doen om de activiteiten te optimaliseren. We zijn hier nog in de ontwikkelingsfase. Naast deze adviesinstrumenten is er ook zuivere software in de vorm van plannings- en digitaliseringsinstrumenten.”

Wat zijn jullie drijfveren?

“Veel van de problemen die we in het energiesysteem zien, zijn te wijten aan een gebrek aan gegevens over kwaliteit en verbruik. Dat gaat ten koste van de efficiëntie. Vooral bij warmtenetten, omdat hier niet zo veel optimaliseringsstappen zijn genomen als bij elektriciteitsnetten. Als we de doelstellingen van de energietransitie willen bereiken, moeten we veel meer gaan doen met de bestaande gegevens. Ik heb dit al vroeg ingezien en daarom een technologie ontwikkeld die dit mogelijk maakt.”

Waren er grote hindernissen die jullie moesten overwinnen?

“Het overtuigen van mijn vrouw (lacht). Er was dus geen belemmering van technische aard. Wat je moet overwinnen bij het opstarten, is je eigen angst. Dat is de grootste barrière.”

Welke angst?

“Er zijn veel dingen: financiële onzekerheid, faalangst en niet weten wat je kunt verwachten. Voor mij was het niet echt een probleem, omdat ik er altijd al mee te maken heb gehad. Ik vind het saai om steeds hetzelfde te doen en ik vond wat ik eerder deed, weinig uitdagend. Dus dit paste bij me. Maar een start-up is nog steeds iets waar je je omgeving mee naartoe moet nemen.”

Wat waren tot dusver de grootste successen?

“Het krijgen van de AWS PreSeed Förderung was een geweldig succes. En ook het binnenhalen van onze eerste klant, een gemeentelijk energiebedrijf uit Zwitserland.”

Ook interessant: Duurzaam en innovatief warmtenetwerk van WarmteStad versnelt energietransitie in Groningen

Welke rol speelt Oostenrijk?

“Arteria Technologies bestrijkt de gehele Duitstalige regio in Europa. Hoewel Duitsland op dit moment zeker de belangrijkste markt is; ook omdat de uitdagingen in verband met de energietransitie daar tien keer groter zijn. Af en toe ontvangen we bestellingen uit Oost-Europese landen. Daar valt op het gebied van digitalisering nog een grote achterstand in te halen.

Oostenrijk speelt momenteel een ondergeschikte rol. Onze portefeuille reikt van hoogtechnologische toepassingen tot zeer eenvoudige digitalisering. En Oostenrijk zit in het midden. Met andere woorden, de digitalisering is al voor een groot deel voltooid, maar niemand kan het nog opbrengen om hightech-toepassingen te omarmen. Verandering wordt hier vaak als bedreigend ervaren.”

Hoe moeilijk was het de financiering rond te krijgen?

“Financiering is altijd een probleem. Maar wij hebben ons vanaf het begin gefinancierd met projecten van klanten en hebben het tot nu toe zonder investeerders gered. Op dit moment zijn onze orders sterk geconcentreerd op adviesprojecten. Maar in de toekomst willen we meer verkoop genereren via software.”

Waar staan jullie over vijf jaar?

“Afgezien van een paar AI-start-ups en softwarefabrikanten die met verouderde software werken, zijn er nog niet zoveel concurrenten. De markt moet eerst worden voorbereid. Op dit moment geloven velen nog dat de energietransitie vanzelf zal gaan. Want dat is wat de politici voorspellen in hun mooie toespraken. Maar dat is niet het geval. Wat ik zou willen is echt serieus genomen worden. In de zin van: ‘Ja, we hebben dit nodig en we moeten dit nu doen’. Ik zou ook graag veel klanten hebben en een goede verkoop, natuurlijk.”

Waarin is jullie innovatie beter dat andere oplossingen?

“Ons concurrentievoordeel ligt in de technologiecomponent, die we ook voortdurend uitbreiden. Ik heb vele jaren onderzoek gedaan naar onze eigen technologie – en mijn eigen methode ontwikkeld om gedecentraliseerde energiesystemen te simuleren. Nu kan ik het gebruiken om energiesystemen sneller en nauwkeuriger te simuleren en realistischer voorspellingen te doen.”