Author profile picture

Aalberts Investments neemt een belang van 25% in KMWE. Hiermee wil KMWE zijn strategische en financiële positie versterken, “ter voorbereiding op de groeiverwachtingen voor de komende jaren.”

Whatsapp bericht elke dag advertentie

KMWE heeft de afgelopen jaren een omzetgroei doorgemaakt van zo’n € 20 miljoen in 2009 tot € 86 miljoen in 2016. Gebaseerd op de huidige verwachtingen zal dit groeitempo de komende jaren blijven aanhouden, zo verwacht KMWE. Daarnaast zal KMWE blijven investeren in uitbreidingen van zijn vestigingen. Een voorbeeld hiervan is de geplande verhuizing naar de Brainport Industries Campus (BIC) in de komende twee jaar.

Edward Voncken, CEO van KMWE: “Met Jan Aalberts halen wij niet alleen een investeerder aan boord waarmee wij onze financiële slagkracht aanzienlijk vergroten maar ook een vooraanstaande expert in onze business die ons huidige team met zijn ervaring en netwerk zal gaan versterken.”

Er is gekozen voor een bestuursstructuur waarin zowel de directie als de toezichthouders plaatsnemen (one-tier board). Het nieuwe bestuur zal bestaan uit 2 toezichthouders, Jan Aalberts (voorzitter) en Berry Geven, en 2 uitvoerende bestuurders, Edward Voncken (CEO) en Marc Evers (CTO/COO).

Jan Aalberts van Aalberts Investments: “Ik ben niet alleen investeerder maar wil ook actief betrokken zijn bij de bedrijven waarin wij investeren, bij voorkeur sterk groeiende bedrijven die op hun gebied een vooraanstaande positie hebben. KMWE is een mooi bedrijf dat precies aan deze voorwaarde voldoet”.

Foto: Brainport Industries Campus