Author profile picture

Als de A58 ingezet wordt als “Brabantse Energiecorridor” kan deze voorzien in 13,1% van de energiebehoefte naar warmte en elektriciteit van de gehele provincie Noord-Brabant. Voor elektrische energie geldt dat de corridor in 21,8% kan voorzien en voor warmte geldt dat de corridor een potentie heeft van 8,6% van de totale behoefte. “Energie uit de weg en het oppervlaktewater blijken zeer kansrijk”, zo concludeert Advies- en Ingenieursbureau Tauw bv, dat de kansen van de A58 in beeld heeft gebracht.

De uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen in het Ontwerp Tracébesluit van Rijkswaterstaat dat deze maand moet uitkomen. De komende tijd wordt onderzocht welke organisatievorm het meest geschikt is voor de exploitatie.

De A58 wordt de komende jaren aangepast en in het verlengde daarvan hebben de regio’s West-Brabant, Hart van Brabant en de Metropoolregio Eindhoven samen met Rijkswaterstaat en de Enexisgroep, het initiatief genomen om van de weg een “Brabantse Energiecorridor” te maken.