Author profile picture

SCALINGS, een onderzoeksproject dat co-creatieve innovatiepraktijken in 10 Europese landen vergelijkt, heeft een Europese subsidie binnengehaald van 4 miljoen euro. Het project, waaraan onder andere de technische universiteiten van München en Eindhoven meedoen, is volgens hoogleraar Isabelle Reymen van de TUe heel ambitieus en uniek in zijn soort.

Reymen, die eerder dit jaar al een High tech Piek Award in de wacht sleepte voor haar inzet voor de TU/e innovation Space, bestudeert als hoogleraar Design of Innovation Ecosystems aan de TU onder andere de manieren waarop overheden innovatie stimuleren. ,,De overheid speelt via aanbestedingsprocedures een belangrijke rol bij innovatieve projecten. Voor SCALINGS, het Europese project waarin universiteiten in tien landen samenwerken, willen wij onderzoeken in welke mate de samenleving betrokken wordt bij innovatieve projecten. Een voorbeeld is de ontwikkeling van de wijk van de toekomst in Helmond. Toekomstige bewoners konden zich inschrijven om mee te praten over welke innovatieve technieken zouden worden toegepast: van domotica tot the internet of things. Wij gaan met ons project onderzoeken of alle stakeholders ook echt aan bod zijn gekomen.’’

Het uiteindelijke doel is, volgens Reymen, om te beschrijven hoe co-creatieve innovatiepraktijken kansrijk opgeschaald kunnen worden in Europa. Zo’n onderzoek is uniek in zijn soort. Om het simpel te zeggen: heel vaak wordt in onze wereld gekeken naar Silicon Valley als hét voorbeeld van een innovatieve omgeving. Maar voorbeelden uit Amerika zomaar overzetten naar een Europese context is weinig zinvol. Ons project plaatst succesvolle voorbeelden uit tien regio’s wel in hun context, zodat je uiteindelijk een veel betere vergelijking kunt maken en een goede beoordeling kunt maken of het zinvol is om een bepaald project op te schalen naar andere landen.’’

De kick off meeting voor SCALINGS vond onlangs plaats in München. Reymen kijkt vol bewondering naar wat de TU hier doet met Unternehmertum. ,,Een groot programma dat al heel veel voor elkaar heeft gekregen. Op de TU/e kijken wij meer naar het inbedden en ondersteunen van ondernemend denken binnen de universiteit. Unternehmertum is heel commercieel en juist ook heel extern gericht.’’

De deelnemende universiteiten: