©Pixabay
Author profile picture

Driedimensionale namaaktumoren kunnen helpen bij het nauwkeuriger testen van geneesmiddelen tegen kanker. Met de 3D-modellen kan een micro-omgeving worden nagebootst die kankercellen in het menselijk lichaam tegenkomen.

Met het door de EU gefinancierde project moet kanker uiteindelijk beter worden behandeld. Het probleem bij het ontwikkelen van medicijnen tegen de ziekte is dat 90% van de geneesmiddelen die als goed worden beoordeeld in preklinische proeven niet aanslaan bij mensen. Het euvel heeft te maken met de huidige testmethoden. Die zijn vaak gebaseerd op het zaaien van kankercellen op vlakke kweekoppervlakken om de reactie op een nieuw geneesmiddel te bepalen.

Menselijk lichaam complex

Het verschilt van de omstandigheden in het menselijk lichaam, waar de situatie minder overzichtelijk is. Want hier is een complexe omgeving die een enorme invloed heeft op de manier waarop kankercellen reageren op prikkels van buitenaf. Het EU-project Forecast probeert het verschil in omstandigheden tussen de traditionele testmethode en de werkelijkheid in het menselijk lichaam te verkleinen. Dat gebeurt met behulp van realistische 3D-tumormodellen. De namaaktumoren zijn gemaakt van biomateriaal als collageen, zijdefibroïne en gellangom, in combinatie met diverse gezonde cellen en kankercellen.

Het werk van het team is gebaseerd op bestaande kennis bij de Portugese onderzoeksgroep 3B’s, van de universiteit van Minho. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van geavanceerde technologieën zoals microfluïdica en bioprinting. Projectcoördinator Rui Reis verwacht dat de 3D-tumormodellen zullen bijdragen aan de prognose en het herstel van kankerpatiënten.

Vroeg stadium kanker

Forecast heeft een real-time model ontwikkeld voor de verschillende stadia van kanker. Van de vorming van een tumor tot de verspreiding ervan naar de organen. Deze doorbraak stelt onderzoekers in staat om kanker in een zeer vroeg stadium van de ziekte aan te pakken en de voortgang nauwkeurig te volgen.

In een andere belangrijke ontwikkeling heeft het projectteam een ​​component van een molecule geïdentificeerd bij borstkankerpatiënten. De resultaten kunnen worden gebruikt om mensen te traceren die het kwetsbaarst zijn voor de ziekte.

Testen medicijnen sneller

De 3D-modellen van Forecast zullen door farmaceutische en biotechbedrijven worden gebruikt om het testen van medicijnen te versnellen en te verbeteren. De bevindingen van het project kunnen ook leiden tot meer behandelingen op maat van individuele patiënten. Daardoor wordt de huidige gestandaardiseerde benadering van chemotherapie verbeterd.

„In de nabije toekomst zal het Forecast-team van patiënten afgeleide cellen in de 3D-tumormodellen opnemen. Die kunnen door oncologen of ziekenhuis-geassocieerde laboratoria worden gebruikt. Deze gepersonaliseerde geneeskundemodellen kunnen verschillende combinaties van geneesmiddelen in een kortere tijd en efficiënter screenen,” licht Reis toe.