industrieterrein De Hurk
Author profile picture

Juist in een stad waar het economisch goed gaat maar de werkloosheid te hoog blijft, kan de zware bedrijvigheid voor oplossingen zorgen. Cees-Jan Pen, lector Brainport aan de Fontys Hogescholen, adviseert de gemeenteraad dan ook onomwonden om de notitie zware bedrijvigheid in Eindhoven unaniem aan te nemen. Vanavond spreken de commissies Economie & Mobiliteit en Ruimte & Vastgoed erover.

Volgens Pen kan nauwelijks onderschat worden wat het belang is van zware bedrijvigheid voor een stad als Eindhoven. “Op het eerste oog lijkt het misschien om hinderlijke industrie te gaan, gevestigd in lelijke gebouwen op onaantrekkelijke bedrijventerreinen. Maar dat is slechts het uiterlijk. Het gaat om bedrijven die van doorslaggevend belang zijn in de hele keten van bedrijvigheid hier en ook nog eens om een sector die de werkloosheid in de stad (momenteel 9%, dat is boven het landelijk gemiddelde) kan helpen verminderen.”

In de notitie noemt het college drie hoofdbelangen van de zware bedrijvigheid:

  • voor activiteiten elders in stad en regio / als toeleverancier voor de (high tech) maakindustrie,
  • door het realiseren van werkgelegenheid voor vooral lager en middelbaar geschoolden en steeds meer voor hoger geschoolden,
  • doordat elke 5 banen in de zware bedrijvigheid goed zijn voor 2 banen elders door onder andere afvloeiende werkzaamheden en bijdrage in de productieketen.

Volgens Pen heeft de zware industrie helaas niet zo’n goede communicatiekracht. “Daardoor hebben we de neiging ons blind te staren op de campussen en de topsectoren. Ten onrechte. Juist de zware industrie versterkt de keten en biedt de banen die we nodig hebben.”

Detailhandel en woningen

Het idee bij sommige politieke partijen om de gaten die vallen op industrieterreinen maar in te vullen met detailhandel en woningen, wijst Pen resoluut van de hand. “Om twee redenen. Ten eerste: we willen voor die functies juist kiezen voor de binnenstad, laten we daar vooral niet van afwijken. Maar daarnaast zou het allerlei ongewenste vermenging van functies gaan opleveren, met gevaarlijke situaties tot gevolg. Bewegingen van consumenten en bewoners botsen nu eenmaal met bewegingen van de zware industrie.”