Author profile picture

De Europese Unie wil de eerste digitaal geleide circulaire, klimaatneutrale en duurzame economie zijn. Maar om dit te bereiken moeten verschillende industrieën samenwerken: ‘industriële symbiose’. Daarom richt het project Horizon-Europe Innovatie Actie zich op het inzetten van systemische industriële symbiose door middel van innovatieve technologieën zoals koolstofafvang en elektrolyse. Het initiatief wordt gedreven door de visie van efficiënt gebruik van hulpbronnen, hernieuwbare energieproductie, afvalpreventie en het stimuleren van symbiose tussen industrie, steden en platteland.

  • Er is 20 miljoen vrijgemaakt om industriezones in Europa om te vormen tot circulaire hubs.
  • Het gaat om Hub Twente in Nederland, Hub Baskenland in het noorden van Spanje, Höchst Industrial Park in Duitsland en Hub Izmir-Manisa in Türkiye.

Het consortium, bestaande uit 35 partners uit verschillende landen, zal zijn innovatieve model implementeren in vier belangrijke hubs in Europa: Hub Twente in Nederland, Hub Baskenland in het noorden van Spanje, Höchst Industrial Park in Duitsland en Hub Izmir-Manisa in Türkiye. De Europese Commissie heeft een bedrag van 20 miljoen euro toegekend aan dit transformatieve initiatief, wat het totale budget naar 23,5 miljoen euro brengt.

Twentse hub

Het onderzoeksteam Duurzame Circulaire Economie van de Universiteit Twente leidt het innovatieve project. De regio Twente bevat een kleinschalige waterstofhub die wordt gevormd door ongeveer 20 bedrijven in onder andere de procesindustrie en logistiek. Het nabijgelegen dorp, Aadorp, ontwikkelt zich tot een positieve energiewijk door onafhankelijk te worden van aardgas en fossiele elektriciteit. Het is de bedoeling dat dit dorp zich ontwikkelt tot een positieve energiewijk door onafhankelijk te worden van aardgas en fossiele elektriciteit. Een van de geplande synergiën is de productie van groen waterstofgas met elektrolyse op basis van zonne- en windenergie in vijf huizen in Aadorp.

Dit waterstof wordt getransporteerd via bestaande aardgasleidingen en nog aan te leggen waterstofgasleidingen. De waterstof zal ook worden gebruikt in één crematorium in Twente om het aardgas te vervangen. Een nabijgelegen afvalwaterzuiveringsinstallatie zal het zuurstof dat ook tijdens de elektrolyse wordt gevormd, gebruiken voor waterzuivering. Het behandelde water kan vervolgens weer worden gebruikt voor elektrolyse, waardoor de cirkel rond is.