Author profile picture

Met een beoogde omvang van €500 miljoen bouwt het ‘EBA Strategic Battery Materials Fund’ voort op het succes van de European Battery Alliance. Haar missie: een veerkrachtige Europese batterij-industrie creëren. Het fonds werd in januari gelanceerd te midden van de sterk stijgende vraag naar batterijen. Er kwamen aanzienlijke hiaten aan het licht in de toeleveringsketen (mijnbouw, verwerking) van batterijmaterialen in de EU.

Het fonds richt zich op het versterken van de capaciteit voor essentiële materialen die nodig zijn voor batterijen, zoals lithium, nikkel, kobalt, mangaan en grafiet. Dit gebeurt in lijn met de CRMA-vereisten van de EU, die tot doel hebben de afhankelijkheid van de EU van buitenlandse leveranciers te verminderen.

Waarom je dit moet weten:

Dit artikel belicht de vooruitgang die wordt geboekt in de Europese batterij-industrie. We kijken met name naar het overwinnen van uitdagingen in de toeleveringsketen voor batterijmaterialen. Met de lancering van het ‘EBA Strategic Battery Materials Fund’ en de afstemming op de Wet Kritische Grondstoffen van de EU willen belanghebbenden de capaciteit voor belangrijke batterijmaterialen versterken. Zo zorgen ze voor een veerkrachtige en duurzame batterij-industrie in Europa.

EIT InnoEnergy, de Europese innovatiemotor van duurzame energie, en Demeter Investment Managers, lanceerden het nieuwe fonds. Volgens Diego Pavia, CEO van EIT InnoEnergy, moet Europa zijn inspanningen voor de productie van batterijgrondstoffen intensifiëren. Dat is nodig om een bloeiende en veerkrachtige Europese batterijindustrie veilig te stellen. “Het is bemoedigend om te zien dat er steeds meer ambitieuze initiatieven en financiële stimulansen worden gelanceerd door zowel publieke als private partijen. Echter, vaak richten deze zich op volwassen projecten, terwijl er ook behoefte is aan projecten in een vroeger stadium, die niet al te veel risico met zich meebrengen. Daarom is het belangrijk om ook te focussen op zogenaamde ‘upstream’-projecten die zich inzetten voor een duurzame, traceerbare en transparante toeleveringsketen voor batterijmaterialen. Dit is precies waar het EBA Materials Fund zich op richt.”

European Battery Alliance

Het EBA Strategic Battery Materials Fund is opgericht binnen de European Battery Alliance (EBA), een samenwerkingsverband van meer dan 750 organisaties die streven naar een versterking van de ambities van Europa op het gebied van batterijtechnologie. “Het doel is niet alleen om deze ambities vast te stellen, maar om ze ook te verwezenlijken,” zegt Thore Sekkenes, Programmadirecteur van EBA250 bij EIT InnoEnergy. Ondanks de vooruitgang die sinds de start van de EBA in 2017 is geboekt, zijn er nog steeds lacunes die moeten worden overbrugd om een veerkrachtige batterij-industrie van begin tot eind te ontwikkelen. Het aanpakken van deze uitdagingen zal niet alleen de decarbonisatie van de EU verder bevorderen, maar ook nieuwe kansen creëren in de industrie. De verstoringen in de toeleveringsketen als gevolg van de COVID-19-pandemie en de situatie in Oekraïne benadrukken de dringende noodzaak van veerkrachtige industriële waardeketens voor economische groei, decarbonisatie en strategische autonomie van de EU, aldus Sekkenes.

De Europese markt voor batterijen groeit snel. De sterke groei van elektrische voertuigen wijst op een toenemende vraag naar batterijen in de hele EU. Deze groei kan worden toegeschreven aan de inspanningen van de European Battery Alliance (EBA). De EBA is opgericht in 2017 onder leiding van Maroš Šefčovič, vicevoorzitter van de Europese Commissie, en wordt gestuurd door EIT InnoEnergy. Haar missie is het creëren van een competitieve en duurzame waardeketen voor de productie van batterijcellen in Europa.

Dit is een artikel uit IO Next: Energy Storage. Elektrificatie –oftewel: het gebruik van batterijen – is een deel van de oplossing. En daarom staat dit magazine geheel in het teken van dat cruciale puzzelstukje.

180 projecten

In de EU wordt er momenteel gewerkt aan 180 industriële batterijprojecten, waarvan 47 in het segment batterijcellen. Sekkenes: “Dankzij het werk van de EBA zal de EU in 2025 en 2030 aan 69 tot 89 procent van de toenemende vraag naar batterijen kunnen voldoen en tot 11 miljoen auto’s per jaar kunnen produceren.”

Sekkenes benadrukt dat de European Battery Alliance (EBA) zichzelf heeft gepositioneerd als het voorbeeld voor industriële strategie in Europa. Het dienst als inspiratie voor andere landen en sectoren. “Dit initiatief heeft geleid tot een verandering in denkwijze in Europa en bovendien de samenwerking tussen publieke en private partijen verder aangewakkerd.”

De kloof overbruggen

Als onderdeel van de inspanningen om de ambities voor de Europese batterij-industrie te vergroten, stelt EBA250 een reeks acties voor om tekortkomingen aan te pakken in zowel de upstream- als downstreamsegmenten van de batterij-industrie. Ook wordt de dringende behoefte aan het trainen van arbeidskrachten benadrukt. “Het winnen van grondstoffen, de verwerking en raffinage, en de productie van materialenvoor batterijen, blijven uitdagingen,” voegt Sekkenes toe. “Evenals het aanpakken van het recyclen van schroot. We moeten hoogwaardige gerecyclede metalen terugbrengen in de toeleveringsketen van de EU.”

Het komende Battery Passport zal de norm bepalen voor duurzame, traceerbare en circulaire batterijen in Europa, benadrukt hij. “Hierdoor kunnen Europese batterijbedrijven een competitieve positie verwerven. Het is essentieel om strenge bepalingen vast te stellen, met bijzondere aandacht voor de ecologische voetafdruk van batterijen. De invoering van relevante wettelijke voorschriften in het ‘Fit for 55’-pakket van de Europese Commissie zal de vraag naar batterijen stimuleren. Dit is nodig om het transportsysteem verder te decarboniseren en de overgang naar een 100 procent hernieuwbaar energiesysteem te versnellen.” Deze maatregelen omvatten ondersteuning voor op batterijen gebaseerde lichte mobiliteit en last-mile mobiliteit, de uitrol van oplaadinfrastructuur, emissienormen voor auto’s en bestelwagens, en het vergemakkelijken van systeemintegratie en stationaire opslag op net- en afnemersniveau.

Tekort aan arbeidskrachten

Naast de industriële, regelgevende en financiële hiaten wijst Sekkene op de groeiende behoefte aan geschoolde arbeidskrachten in alle functies en op alle niveaus. “Om te voldoen aan de behoeften van de industriële projecten die in de pijplijn zitten, moeten tegen 2025 naar schatting 800.000 werknemers worden opgeleid of bijgeschoold. Om deze vaardigheidskloof te overbruggen, willen we twee procent van de begroting van het Europees Sociaal Fonds te reserveren voor de financiering van opleidingsprogramma’s voor batterijen in de komende drie jaar.”