Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich (Photo: Raimond Spekking via Wikimedia Commons)
Author profile picture

Ondanks de uitdagingen van zonne-energie als intermitterende energiebron, zal de voortdurende prijsdaling van zowel zonne-energie als opslag het moeilijk maken om in te halen. De groei van de zonne-energieproductie in Nederland overtreft jaarlijks de plannen voor één nieuwe 1000 megawatt kerncentrale, die naar verwachting operationeel zal zijn in 2035. Rond 2030 zou al onze huidige energiebehoefte door zonne-energie kunnen worden gedekt. Dit maakt de bouw van een kerncentrale in 2035 overbodig. Tegelijkertijd is zonne-energie nu de goedkoopste vorm van elektriciteit in veel regio’s en wordt verwacht dat deze trend zich zal voortzetten.

  • De groei van zonnestroom wordt keer op keer onderschat.
  • Jaarlijks voegt Nederland een kerncentrale aan zonnestroom capaciteit toe.
  • Een centrale die pas in 2035 beschikbaar komt zal overbodig zijn.

De berekeningen: zonne-energie overtreft kernenergie

Volgens de huidige plannen zal Nederland in 2035 een nieuwe kerncentrale van 1000 megawatt operationeel moeten worden. Onder optimale omstandigheden zou deze centrale 8,8 miljoen megawatt per jaar produceren. Ter vergelijking: de huidige zonne-energieproductie in Nederland bedroeg in 2022 al 16,8 miljoen megawatt. De groei van zonne-energie van 2021 tot 2022 was 46%. Als deze groeitrend zich voortzet, zullen we in 2023 bijna de kracht van één kerncentrale toevoegen en in 2024 meer dan een kerncentrale.

Met andere woorden, de groei van zonne-energie in Nederland overtreft nu al de capaciteit van de geplande kerncentrale. Zelfs als we ervan uitgaan dat deze groeitrend geleidelijk afneemt, zouden we rond 2030 al onze huidige energiebehoeften kunnen dekken met zonne-energie. Dit betekent dat het bouwen van een nieuwe kerncentrale in 2035 weinig zin zou hebben.

Wat betekent dit voor Nederland?

Dit alles heeft grote implicaties voor de energiestrategie van Nederland. Kernenergie heeft altijd een beroep gedaan op de belofte van betrouwbare, koolstofarme energie. Maar de realiteit is dat de bouw van kerncentrales duur is, lange doorlooptijden kent en vaak wordt geconfronteerd met kostenoverschrijdingen en vertragingen. Aan de andere kant is zonne-energie nu al goedkoper en sneller te implementeren, en deze voordelen zullen alleen maar toenemen naarmate de technologie zich verder ontwikkelt.

Daarnaast is er de kwestie van energieopslag. De intermitterende aard van zonne-energie is altijd een uitdaging geweest, maar ook hier zien we snelle vooruitgang. Batterijopslagtechnologieën worden steeds goedkoper en efficiënter, en kunnen een sleutelrol spelen bij het gladstrijken van de pieken en dalen van zonne-energieproductie.

Internationale perspectieven

Deze trends zijn niet beperkt tot Nederland. In feite loopt Nederland achter op landen als China, dat zijn wind- en zonne-energiecapaciteit naar verwachting zal verdubbelen en 1.200 gigawatt aan energie zal produceren tegen 2025, vijf jaar voor op schema. China heeft nu al een zonne-energiecapaciteit op nutsniveau van 228GW, meer dan de rest van de wereld gecombineerd, en bouwt aan zonneboerderijen die nog eens 379GW aan potentiële capaciteit kunnen toevoegen.

De groei van zonne-energie is consistent onderschat, zowel in Nederland als wereldwijd. Maar de feiten zijn duidelijk: zonne-energie is nu de goedkoopste vorm van elektriciteit in veel regio’s, en de prijzen blijven dalen. Tegelijkertijd worden de uitdagingen van intermitterende productie en energieopslag steeds beter beheersbaar dankzij technologische vooruitgang.

Al met al maakt de opkomst van zonne-energie kernenergie steeds meer overbodig. Een centrale die vandaag wordt gepland zal in 2035 in een heel ander energiemarkt moeten opereren. De kans om die centrale rendabel te krijgen zijn nihil.