Author profile picture

Een marktplaats met duurzame initiatieven, eten en drinken van lokale producenten, de film “Tomorrow” en zeven “zeepkistpitches” van concrete plannen die Eindhoven toekomstbestendiger moeten maken. De Dag van de Duurzaamheid – aanstaande maandag 10 oktober – krijgt een invulling waar Eindhoven nog lang mee vooruit moet kunnen.

Om het belang van de bijeenkomst te onderstrepen zullen zowel wethouder Mary-Ann Schreurs als gedeputeerde Anne-Marie Spierings aanwezig zijn. De bijeenkomst is openbaar toegankelijk, vooraf aanmelden wordt wel op prijs gesteld.

De zeepkistpitches zijn gebaseerd op de ideeën en plannen zoals die de afgelopen weken in het Duurzaamheidscafé en de werkateliers zijn ontstaan, beide onderdeel van het “Congrestival040“. De gemiddelde waardering voor het Congrestival040 is 8,2, de deelnemers waren positief over zowel de inhoud als de organisatie. Maar er was ook teleurstelling over het feit dat relatief weinig ‘echte’ Eindhovenaren aanwezig waren: mensen die een afspiegeling van de Eindhovense bevolking vormen. Voor de organisatie was dat een teken om nog meer te proberen juist deze groep bij de Dag voor de Duurzaamheid te betrekken.

De plannen uit Duurzaamheidscafé en de werkateliers zijn inmiddels allemaal verder uitgewerkt en geconcretiseerd. Dat zal in elk geval op 10 oktober tot zeepkistpitches rond de volgende thema’s leiden:

  1. “Leuke Alternatieven Voor Aardgas (“LAVA”): ons aardgas raakt op, welke alternatieven gaan we als warmtebron gebruiken?
  2. Duurzame voedselproductie in de regio: Kun je dat eten? De huidige initiatieven zijn goed, maar kunnen nog beter. Wat helpt is bewustzijn creëren, het aanbod van producten diverser maken, de logistiek verduurzamen en de toegankelijkheid en afzet naar consumenten veranderen. Hoe gaan we kringlopen verkorten, zorgen we voor financieel rendement voor de investeerders door waardestijging van de gronden? En hoe ziet de kwaliteitsverbetering van de directe leefomgeving er dan uit?
  3. Commitment: hoe vergroten we de betrokkenheid op het gebied van duurzaamheid in Eindhoven? Wie zijn de verantwoordelijken?
  4. Wat zijn de succesfactoren en roadblocks op het gebied van duurzaamheid voor ‘koplopers’ in de regio Eindhoven? Hoe vergroot je bijvoorbeeld de kennis bij het mkb?
  5. Wie kunnen en moeten zich inzetten om Eindhoven nog duurzamer te maken? Hoe kun je 2000 inwoners, 250 zorgprofessionals, 800 bedrijfsmedewerkers en 50 ambtenaren voor een deel van hun tijd vrijspelen voor duurzame activiteiten?
  6. Tips voor het meetbaar maken, verbinden, kennis en ervaring delen en een podium bieden aan duurzame initiatieven. Hoe blijven we in beweging?
  7. Energiemanagement: professionalisering tot op huisniveau.

Foto 8

Het Eindhovense programma voor de Dag van de Duurzaamheid vindt op maandag 10 oktober plaats in Café ‘t Lempke aan het Stratumseind. Bezoekers kunnen er van 19.30 tot 22.00 uur langs de kramen met mooie lokale producten struinen of luisteren naar de zeepkistpitches.

Wie zelf ook een marktstand wil bemensen om zijn duurzame initiatief in de spotlights te kunnen zetten, kan zich melden bij [email protected].