Author profile picture

Philips heeft geen zeggenschap meer over Philips Lighting en is niet langer bezig met het consolideren van die van het hoofdbedrijf afgesplitste onderneming. Zelfs de laatste resterende 29% aandelen Philips Lighting zijn te koop. In een toelichting bij de presentatie van de resultaten over het vierde kwartaal en het volledige jaar 2017 zegt Philips: “Het resterende belang in Philips Lighting wordt vanaf eind november 2017 gepresenteerd als een investering die is opgenomen in ‘Activa geclassificeerd als aangehouden voor verkoop’.” Philips Lighting publiceert komende vrijdag de resultaten over het vierde kwartaal en het volledige jaar 2017. Binnenkort verdwijnt de naam Philips ook uit de bedrijfstitel.

Philips rapporteert over 2017 een omzet van € 17,8 miljard, met een vergelijkbare omzetgroei van 4%; het nettoresultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten, inclusief een eenmalige last van € 72 miljoen, steeg naar ruim € 1 miljard ten opzichte van € 831 miljoen in 2016. De marge verbeterde tot 12,1% van de omzet, tegenover 11,0% van de omzet in 2016. De operationele kasstroom bedroeg € 1,9 miljard ten opzichte van € 1,2 miljard in 2016; de vrije kasstroom steeg naar ruim € 1 miljard tegenover € 429 miljoen in 2016. Philips wil het dividend handhaven op € 0,80 per aandeel.

Frans van Houten, CEO, zegt dat 2017 een goed jaar was voor Philips, “omdat we Philips verder hebben omgevormd tot een toonaangevende speler op het gebied van gezondheidstechnologie en onze verbeteringsdoelstellingen voor het jaar hebben gehaald”. Hij zegt dat Philips zijn strategische platforms heeft versterkt door overnames en een aantal baanbrekende innovaties heeft geïntroduceerd.

“De resultaten van Philips in het vierde kwartaal laten zien dat we aan vaart winnen. We hebben onze portefeuille verder versterkt door gerichte acquisities in het gezondheidscontinuüm. De integratie van deze acquisities verloopt volgens plan.” Volgens Van Houten leveren de autonome groei-initiatieven van Philips ook resultaten op, “zoals de sterke ordergroei in onze divisie Digital Pathology Solutions, de tweecijferige groei van onze slaap- en ademhalingsapparatuur en het aanhoudende succes van Philips OneBlade.”

Philips verwacht een aanhoudende groei van 3-5% in 2018. “Gezien de fasering van onze orderportefeuille verwachten wij dat de verbeteringen aan het einde van het jaar zullen plaatsvinden.”

Na de inspectie van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) van de fabriek in Cleveland (Illinois) in het derde kwartaal van 2017 is er nader overleg geweest met de FDA. Philips verstrekt nu maandelijks een statusrapportage aan de FDA waarin de voortgang van de observaties wordt belicht. Philips heeft de levering van zijn HS1 AED’s wereldwijd hervat, evenals de levering van verbruiksartikelen, accessoires en onderhoudsonderdelen voor al zijn defibrillatoren.