Author profile picture


De Formule-Woertman verhuist van de ene campus naar de andere
Bert-Jan Woertman stapt deze week over van High Tech Campus Eindhoven naar de Technische Universiteit. “Het enige wat ik moet onthouden is dat ik ‘s morgens de andere kant op fiets, maar voor de rest blijft mijn basistaak hetzelfde: kansen pakken en verbindingen leggen.”

Eigenlijk is de formule-Woertman heel simpel, maar zoals onze grote voetbalfilosoof zei: je moet het zien om het te begrijpen. Kort en goed: pas als je erin slaagt om alle betrokkenen deelgenoot te maken van het succes, heeft een samenwerking zin. De rest is uitwerking. En voor Bert-Jan Woertman ziet die uitwerking er uit als één grote levenswandeling vol schijnbaar toevallige ontmoetingen. Iedereen die hem tijdens een van die tochten tegen het lijf is gelopen kan erover meepraten: je wordt als vanzelf onderdeel van zijn immense netwerk – en profiteert dus mee van het gemeenschappelijke succes.

Je kunt gemakkelijk van een levensfilosofie spreken, want de titel van zijn afstudeeronderzoek was al de voorbode voor Woertmans latere succesformule: ‘Het effect van gedeeld belang op samenwerken‘. “Sommige menen zijn zo verblind door het eigenbelang, dat ze vergeten naar hun omgeving te kijken. Ze zien daardoor niet dat samenwerken meer is dan het dienen van dat eigenbelang. Pas als het gedeelde belang helder is, wordt samenwerken nuttig. En effectief.”

Hoe logisch de filosofie van samenwerking ook lijkt voor iedereen die betrokken is bij het Brainportse ecosysteem, het is zeker niet altijd zo vanzelfsprekend geweest. “10 jaar geleden probeerden we een arbeidsmarkt-event op te zetten op de Campus, maar ik kreeg de deksel op mijn neus. Zo’n event, dat zou er toch alleen maar toe kunnen leiden dat mijn talenten naar de concurrent overstappen, hoorde ik om me heen. Nu is zo iets echt geen discussie meer, iedereen ziet de voordelen ervan.”

“Samenwerken meer is dan het dienen van het eigenbelang”Bert-Jan Woertman,

Woertman organiseert toeval
Vanaf woensdag is Woertman commercieel directeur aan de Technische Universiteit Eindhoven, waar hij – direct onder het College van Bestuur – als belangrijkste taak het ‘vermarkten’ van de campus krijgt. Daarmee krijgt hij wel een nieuwe titel en een nieuwe campus, maar in de basis blijft hij inderdaad doen waar hij zo goed in is: het bouwen van effectieve, zichzelf versterkende communities. Woertman: “Het gaat om het vergroten van de aantrekkelijkheid van het campusterrein voor partijen van buiten. De buitenwereld laten zien wat er mogelijk is, hoe je samen groter kunt worden. Via events bijvoorbeeld, in die zin lijkt het behoorlijk op de High Tech Campus.”

Wat de universitaire gemeenschap dus kan verwachten: ontmoetingen tussen mensen die zelf de logica van dat contact nog niet eens hadden gezien. “Zo iets komt dus nooit alleen van mij, ook niet straks bij de universiteit. Ik ben ook niet degene die de ideeën van anderen gaat uitvoeren. Wel ga ik me inzetten om samen met al die mensen die er al zitten in beweging te komen. Dan ontstaan er vanzelf nieuwe kansen.” De formule leidde op en rond de High Tech Campus al tot vele vruchtbare allianties, tot projecten, producten en zelfs tot gebouwen. Degene die het overkomt zal het als serendipiteit zien, voor Woertman is het dagelijks werk: hij organiseert toeval.

Een how-to-handboek is er echter niet, zegt hij er meteen bij. “Ik krijg die vraag zo vaak: hoe werkt het precies? Ik vind dat heel lastig. Want wat maakt precies het verschil? Er is geen recept, geen ‘kook’boek dat uitlegt hoe je een campus succesvol maakt. Laat mij het maar gewoon doen.”

Na HR-managementrollen bij Philips Research en Philips Healthcare trad hij dertien jaar geleden als manager van The Strip toe tot het Campus-management. Vanuit die rol was hij betrokken bij bezoeken van grote internationale CEO’s, maar ook van mensen als Mark Rutte, Neelie Kroes, Angela Merkel en de koning. Zij wilden het concept met eigen ogen zien en droegen op die manier ook zelf weer hun steentje bij aan het succes van de toevallige ontmoeting.

Het zijn dit soort successen die de geschiedenisboeken halen, maar Woertman zelf haalde minstens zoveel voldoening uit een project als “designer-in-residence”. Ook daarin staat de niet voor de hand liggende ontmoeting centraal: de kracht van design wordt gekoppeld aan die van de technologie.

Sinds 2008 is Woertman als Marketing & Communications Director met zijn team bezig geweest met de verzelfstandiging en de internationale uitbouw van het merk High Tech Campus Eindhoven. Dat bleef niet onopgemerkt: het innovatie-ecosysteem van de slimste vierkante kilometer op aarde kreeg lof en waardering van alle kanten op de wereld. Dat gold ook voor een aantal specifieke projecten binnen dat kader. Zo stond hij aan de wieg van de internationale startup community op de Campus en was hij de grondlegger van Startupweekend Eindhoven en het accelerator-programma HighTechXL, dat wordt gerekend tot de top 5 high impact programma’s wereldwijd. De logische follow-up is in 2015 uit de startblokken geschoten: Scaleup-broedplaats High Tech XL Plaza. In het verlengde daarvan was hij de mede-bedenker van terugkerende events als de Top 10 startups-to-watch, het Expat Event en de High tech Piek Awards, die nu jaarlijks door E52 worden georganiseerd.

Woertman heeft er, onder meer door de organisatie van dit soort events, mede voor gezorgd dat grote en kleine bedrijven, gevestigd en startend, hun rol in het Eindhovense ecosysteem kunnen spelen. Niet voor niets blijven ook concerns als NXP, ASML, IBM, Intel en Philips heel graag actief op de campus: ze komen er – toevallig of niet – elke dag weer nieuwe inspiratie tegen.

Eén prangende vraag blijft boven het gesprek hangen: als het allemaal zo vergelijkbaar is, waarom dan toch die overstap? Er is ook op de High Tech Campus nog genoeg werk te verzetten toch? Woertman zoekt naar woorden, maar komt uiteindelijk toch uit op een gevoelsafweging. “De kans diende zich aan en misschien was de tijd er wel rijp voor.” Dan, resoluter: “Maar ik ga gewoon door met wat ik deed hoor, alleen vanuit een nieuwe, frisse omgeving. En zoals ik voorheen vaak de universiteitsmensen in contact bracht met die van de Campus, zal dat nu andersom gebeuren. Op zoek naar nieuwe gezamenlijke successen.”


Bert-Jan Woertman

Yama Saraj, E52