Author profile picture

De economische groei in de regio Eindhoven zal in 2016 eindelijk ook gepaard gaan met een dalende werkloosheid. Dat verwacht het Economisch Bureau van ING op basis van periodiek eigen economisch onderzoek. De dalende werkloosheid (van 7,3% in 2014 naar zo’n 6% in de loop van 2016) hangt samen met de aanhoudende economische groei (komend jaar rond de 2,6%) en een 33% toename van het aantal vacatures in 2015.


e52 schreef in september een serie artikelen over de krachtige economische ontwikkeling van de regio Eindhoven


Schermafbeelding 2015-12-26 om 20.16.15De economische groei is in 2016 iets minder sterk dan in 2015, zo verwacht ING, maar nog altijd bovengemiddeld. En vanwege de lange duur van de groei vertaalt deze trend zich ook door naar de arbeidsmarkt. Specifieke cijfers voor de stad Eindhoven geeft ING nog niet. In 2014 lag de werkloosheid in de stad op 9%, terwijl dat voor de regio 7,3% was. Als die verhouding gelijk blijft, kan de werkloosheid in Eindhoven komend jaar flink onder de 8% zakken.

Zuidoost-Brabant kende in 2015 een veel sterkere stijging van het aantal vacatures dan landelijk. Tussen oktober 2014 en oktober 2015 nam het aantal vacatures regionaal met 33% toe, in Nederland als geheel was de groei 23%. “Jongeren en hoger opgeleiden vinden daardoor veel makkelijker een baan dan in voorgaande jaren.”

Ondertussen neemt het aantal werkzoekenden dat bij het UWV staat ingeschreven ook toe. “In het grootste deel van die groep zit veel dynamiek. Het aandeel van langdurig werklozen is echter ook flink toegenomen. In Zuidoost-Brabant maken de bijna 10.000 werkzoekenden die al meer dan vier jaar staan ingeschreven in oktober ruim 21% uit van het totaal aantal werkzoekenden, terwijl dat landelijk 18% is. Het gaat daarbij om mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt, voor wie het ondanks het economisch herstel toch zeer lastig is om een baan te vinden.”

De groei in Zuidoost-Brabant is solide, constateert ING. “Voor het derde jaar op rij groeit de regionale economie met meer dan 2%.” Maar de voorsprong van de regio op het landelijke beeld wordt beperkter. “Dit komt vooral vanwege de gematigde groei in de industrie die in Zuidoost-Brabant een dominante positie in de economie heeft.”

De groeivertraging in China en de afkoeling van de Duitse industrie drukken de vraag naar industriële producten, aldus het Economisch Bureau van ING. “De gunstigere omstandigheden op de binnenlandse markt kunnen dit niet compenseren. Tegelijkertijd zijn er een hoop andere sectoren die weer op stoom komen. Zakelijke dienstverleners groeien en softwarebedrijven profiteren van het aantrekken van de bedrijfsinvesteringen.” Software wordt volgens ING een steeds belangrijkere asset, ook in het meer op hardware gerichte Eindhoven. “Het stijgende gebruik van software in machines is een goed voorbeeld. De bedrijven in het High Tech Software cluster in de Brainport spelen daar op in.”