Young woman using ChatGPT, and happy about it - AI-generated image.
Author profile picture

‘AI-supergebruikers’, voornamelijk millennials en Gen Z, zijn erg betrokken bij deze nieuwe technologie en hebben er ook groot vertrouwen in. De oudere generaties, Gen X en Baby Boomers, tonen echter een aanzienlijk gebrek aan betrokkenheid, waarbij 88% zelfs geen idee heeft hoe AI hun leven zal beïnvloeden.

Het recente Generative AI Snapshot Research van Salesforce onthult intrigerende inzichten in het gebruik van AI en brengt deze groep ‘supergebruikers’ aan het licht. Het onderzoek, waaraan meer dan 4.000 respondenten uit de VS, het Verenigd Koninkrijk, Australië en India deelnamen, laat zien dat 49% van de bevolking generatieve AI heeft gebruikt, waarvan meer dan een derde dagelijks. Interessant genoeg zou 64% van de niet-gebruikers AI meer gebruiken als het veiliger en betrouwbaarder werd geacht. Het onderzoek onderstreept de noodzaak van veiligheid en educatie op het gebied van AI voor een bredere acceptatie en om de potentiële voordelen te maximaliseren.

Duiken in de AI-kloof

De resultaten van het Generative AI Snapshot Research van Salesforce schetsen een levendig beeld van een technologische generatiekloof. De jongere generaties, millennials en Gen Z, zijn de drijvende kracht achter de toenemende acceptatie van generatieve AI, waarbij 65% van de ‘supergebruikers’ in deze leeftijdsgroepen valt. Deze ‘supergebruikers’ gaan vaak aan de slag met AI-technologie en laten zo zien dat ze vertrouwen hebben in de mogelijkheden ervan. 72% van deze ‘supergebruikers’ heeft een baan, wat hun actieve betrokkenheid bij AI op de werkplek verder benadrukt.

Aan de andere kant bestaat 68% van de respondenten uit niet-gebruikers, voornamelijk uit de Gen X- of babyboomgeneratie. Hun gebrek aan betrokkenheid bij AI is significant, met 88% onzekerheid over de impact van de technologie op hun leven. Veertig procent zegt niet voldoende bekend te zijn met AI en 32% ziet het nut ervan niet in hun dagelijks leven. Het verschil in begrip en gebruik van AI tussen deze generaties duidt op een duidelijke AI-kloof.

Het potentieel van AI: verder dan entertainment

Generatieve AI is niet alleen een hulpmiddel voor amusement of het verkennen van interessante onderwerpen. Uit het onderzoek blijkt dat 75% van de AI-gebruikers deze technologie wil gebruiken om taken op het werk te automatiseren en de communicatie op het werk te verbeteren. Deze wens om het gebruik van AI uit te breiden tot buiten de vrijetijdsbesteding onderstreept de potentiële voordelen voor de productiviteit en efficiëntie op het werk.

Hoewel er een duidelijke interesse is om het potentieel van AI te maximaliseren, wordt de wijdverspreide toepassing ervan belemmerd door zorgen over veiligheid en beveiliging. Tweeënzestig procent van de gebruikers gaf aan dat ze AI meer zouden gebruiken als het veiliger en betrouwbaarder zou zijn. Dit geldt ook voor niet-gebruikers: 64% gaf aan dat ze AI eerder zouden gebruiken als ze het gevoel hadden dat het veiliger was.

Vertrouwen in en veiligheid van AI

De zorgen over de veiligheid en beveiliging van AI zijn niet ongegrond. Naarmate generatieve AI zich snel ontwikkelt, zijn risico’s en beveiliging inderdaad steeds prominentere thema’s geworden. Avivah Litan, VP Analyst bij Gartner, benadrukt de noodzaak van een bedrijfsbrede strategie voor AI trust, risk en security management en merkt op dat gebruikers moeten vertrouwen op het vermogen van leveranciers om beveiligingsdoelstellingen uit te voeren.

Generatieve AI brengt risico’s met zich mee zoals feitelijke fouten, deepfakes, inbreuken op de gegevensprivacy en problemen met auteursrechten. Om deze risico’s aan te pakken, worden organisaties aangemoedigd om handmatige controles uit te voeren, governancekaders op te zetten, ongeautoriseerd gebruik te controleren en gevoelige gegevens te beschermen. Om deze risico’s te beperken en vertrouwen op te bouwen is het essentieel om gebruikers systematische privacywaarborgen en effectieve inhoudfilters te bieden voor het gebruik van AI-modellen.

Het overbruggen van de AI-kloof

Naast veiligheid en beveiliging is educatie cruciaal voor het bevorderen van een bredere acceptatie van generatieve AI. Uit het onderzoek blijkt dat 70% van de niet-gebruikers meer gebruik zou maken van AI als ze meer inzicht hadden in de technologie. Dit onderstreept de noodzaak van toegankelijke en uitgebreide educatie over AI, het gebruik en de impact ervan.

Inspanningen om gebruikers voor te lichten over AI moeten niet alleen gericht zijn op de voordelen, maar ook op de risico’s, zodat gebruikers een evenwichtig en geïnformeerd inzicht krijgen. Dit zou de onzekerheid en onbekendheid van een aanzienlijk deel van de niet-gebruikers kunnen wegnemen, met name van de oudere generaties, en de weg vrijmaken voor een bredere acceptatie van AI.