Author profile picture

Het populaire idee is dat Web 3.0 zal worden bepaald door blockchain en decentralisatie. Zoals we nu kunnen zien is dit een vergissing. Hoewel blockchain al meer dan tien jaar bestaat, heeft het de traditionele webdiensten niet noemenswaardig beïnvloed. In plaats daarvan zal de opkomst van AI en zijn creatieve mogelijkheden de toekomst van het web bepalen. Web 3.0, ook wel “het denkende web” genoemd, zal bestaan uit co-creatie tussen mensen en door AI aangedreven toepassingen, waardoor het internet juist verder wordt gecentraliseerd omdat AI enorme rekenkracht vereist die slechts door een handvol grote bedrijven wordt geleverd.

Beperkte impact van blockchain op decentralisatie

Ondanks het aanvankelijke enthousiasme over blockchaintechnologie als motor van Web 3.0 is het gebruik ervan beperkt gebleven tot nichetoepassingen. De meest prominente toepassing, cryptocurrency, is zelfs verschoven naar centralisatie, met een paar grote beurzen die de meerderheid van de transacties afhandelen. Daardoor lijkt de droom van een gedecentraliseerd internet op basis van blockchain te vervagen.

Dit betekent echter niet dat het concept van Web 3.0 dood is. Het is veeleer geëvolueerd en de rol van kunstmatige intelligentie (AI) is prominenter geworden bij het vormgeven van de toekomst van het internet.

AI: de nieuwe drijvende kracht achter web 3.0

Nu het internet het tijdperk van Web 3.0 binnengaat, is AI in opkomst als een van de fundamentele bouwstenen van het Semantisch Web. Met geavanceerde mogelijkheden zoals deep learning-algoritmen en natuurlijke taalverwerking (NLP) zal AI de gebruikerservaring herdefiniëren via betere aanbevelingen voor inhoud en verbeterde mens-machine-interacties.

Op populaire platforms als Amazon en Netflix wordt al gebruik gemaakt van AI-aanbevelingsmachines; Netflix schrijft 80% van de kijkersactiviteiten toe aan zijn aanbevelingsmachine. Naarmate Web 3.0 vordert, zullen op AI gebaseerde aanbevelingsmachines geavanceerder worden en gebruikers een meer gepersonaliseerde en intuïtieve ervaring bieden.

Centralisatie en de ethische dilemma’s van web 3.0

Een van de grootste zorgen rond de opkomst van een gecentraliseerd Web 3.0 is het potentieel voor een paar machtige bedrijven om het landschap te domineren. Hoewel een gecentraliseerd systeem bepaalde voordelen kan bieden, zoals een robuustere infrastructuur en meer efficiëntie, roept het ook ernstige ethische en sociale vragen op.

Centralisatie kan leiden tot de concentratie van macht in de handen van een paar entiteiten, wat innovatie kan verstikken, de keuze van de consument kan beperken en tot privacyproblemen kan leiden. Decentralisatie daarentegen bevordert een meer gedistribueerd en democratisch systeem. De verschuiving naar AI-gestuurde, gecentraliseerde webdiensten is een afweging die zorgvuldig moet worden gemaakt bij de overgang naar de toekomst van het internet.

Het tijdperk van co-creatie: mensen en AI die samenwerken

AI generated image of artificial and human intelligence working together
AI generated image of artificial and human intelligence working together

In Web 3.0, of het “denkende web”, zullen mensen en AI-gestuurde toepassingen samenwerken om inhoud te creëren en met inhoud te interageren. Dit co-creatieproces zal waarschijnlijk leiden tot meer aantrekkelijke en dynamische ervaringen voor gebruikers, aangezien AI leert en zich aanpast aan hun voorkeuren en gedrag.

Hoewel blockchaintechnologie niet heeft geleid tot het gedecentraliseerde internet dat velen voor ogen hadden, heeft de opkomst van AI nieuwe mogelijkheden voor Web 3.0 geopend. Het “denkende web” zal worden gekenmerkt door de samenwerking tussen mensen en AI, alsook door een meer gecentraliseerde infrastructuur die wordt aangedreven door de rekenkrachtvereisten van AI.

Nu we dit nieuwe tijdperk ingaan, is het van cruciaal belang om zorgvuldig de afwegingen te maken tussen centralisatie en decentralisatie en tegelijkertijd het potentieel van AI voor verbeterde gebruikerservaringen en co-creatie te omarmen.

Over deze column:

In een wekelijkse column, afwisselend geschreven door Eveline van Zeeland, Derek Jan Fikkers, Eugène Franken, JP Kroeger, Katleen Gabriels, Bernd Maier-Leppla, Willemijn Brouwer en Colinda de Beer, probeert Innovation Origins te achterhalen hoe de toekomst eruit zal zien. Deze columnisten, soms aangevuld met gastbloggers, werken allemaal op hun eigen manier aan oplossingen voor de problemen van deze tijd. Hier zijn alle voorgaande afleveringen.