Author profile picture

“De gemeente Eindhoven heeft een onduidelijke regelgeving voor evenementen, een onvoorspelbare gemeentelijke organisatie en creëert daarmee stressvolle situaties voor evenementenorganisatoren in Eindhoven.” Volgens raadsleden Joost de Jong (VVD) en Rogier Verkroost (D66) bruist Eindhoven met potentiële evenementen voor de toekomst, maar beginnen verschillende organisatoren de moed te verliezen. En dat is volgens hen zonde. “Een organisator die de moed verliest is ook de stad die een evenement verliest.”

Klachten uit de stad

Uit de stad ontvingen de raadsleden het afgelopen jaar klachten. Leidraad in de klachten waren de organisaties Zodiak Commune en Dommelvallei. Afgelopen jaar dreigden deze organisaties hun evenementen op Strijp-S tijdens Koningsdag af te lasten, omdat er “onverwacht eisen kwamen en zaken onmogelijk bleken te zijn die eerder wel mogelijk waren.” aldus de raadsleden.

De discussie is naar aanleiding van Koningsdag breder getrokken naar het evenementenbeleid in het algemeen. Daarvoor is door beide raadsleden een notitie geschreven waarin discussiepunten zijn opgesteld.

De behoefte ontstaat vanuit de stad en niet vanuit het stadhuis.

Daarom organiseren de raadsleden op 4 oktober een rondetafelgesprek, waarvoor elke evenementenorganisator uit Eindhoven welkom is om deel te nemen.

Organisatoren uit de evenementensector kunnen tijdens deze avond hun mening en ervaringen met het huidige evenementenbeleid delen aan de aanwezige raadsleden en ambtenaren. Wat gaat goed? Wat kan beter? Wat zijn de ideeën voor de toekomst?

Ook de ambtelijke organisatie geeft een presentatie over het beleid en reageert op de vragen die zijn opgeworpen in de notitie.

Vervolgens vindt op 11 oktober 2016 een commissieraadsvergadering plaats, waarin door de politici en het college verder over de kwestie wordt gesproken.

We moeten scherp blijven om het evenementenklimaat voor organisatoren vriendelijk te houden.

“Eindhoven bruist de laatste jaren en kent genoeg potentie voor de toekomst. De evenementen brengen sfeer in de stad en zorgen voor ontmoeting. Wat D66 en VVD betreft moet de gemeente inwoners die het initiatief nemen om iets te organiseren stimuleren. Een gemeente die als onvoorspelbaar en onduidelijk wordt ervaren zal mensen ervan weerhouden om iets te organiseren. Daarom willen we dat het college met de bovenstaande verbeterpunten aan de slag gaat“, besluiten Joost de Jong (VVD) en Rogier Verkroost (D66).


 

4 oktober 20:15 – 21:45 Stadhuis: Rondetafelgesprek – Een evenementvriendelijk klimaat in Eindhoven

Vanwege de organisatie vraagt de gemeente om uiterlijk maandag 3 oktober vóór 10.00 uur aan te melden via [email protected].

11 oktober 18:00 – 19:00 Raadszaal Stadhuis:  Notitie D66 en VVD inzake evenementenbeleid