OPINIE: Jongerencultuur opgeofferd aan het kapitaal

(UPDATE: onder aan dit artikel de formele reacties uit de gemeenteraad) In 2004 initieerde wethouder Mary-Ann Schreurs last minute een ambitieus verhuisinitiatief. Diverse culturele muziekinstellingen […]