© Volvo Cars
Author profile picture

Elektrische auto’s worden momenteel beschouwd als de meest milieuvriendelijke vorm van gemobiliseerd vervoer. Zolang tenminste de elektriciteit voor de voertuigen niet uitsluitend afkomstig is van kolengestookte elektriciteitscentrales. Behalve deze kanttekening is er nog een ander negatief punt dat elektrische mobiliteit minder schoon maakt. De winning van kobalt dat nodig is voor de productie van accu’s van auto’s -maar ook voor batterijen van telefoons en laptops- is niet bepaald milieuvriendelijk. Ook is er bij de delving sprake van kinderarbeid. Het meeste kobalt komt uit de Congo. Daar bevinden zich ook zogenoemde micro-mijnen, waar mensen onder extreem slechte en uiterst schadelijke omstandigheden werken.

Over het algemeen is het echter niet mogelijk om na te gaan waar het kobalt voor de afzonderlijke apparaten vandaan komt. Tot nu toe. Volvo is de eerste autofabrikant die de blockchaintechnologie toepast om te kunnen achterhalen waar het kobalt voor de hoogspanningsaccu’s vandaan komt. Wereldwijd. Volvo kan straks precies vertellen uit welke mijn de kobalt voor de nieuwe volledig elektrische Volvo XC40 Recharge, afkomstig is.

 

“We veranderen onze onderneming door concrete maatregelen en niet door symbolische verplichtingen.”

Håkan Samuelsson, CEO van de Volvo Car Group zegt: “We veranderen onze onderneming door concrete maatregelen en niet door symbolische verplichtingen. Bij Volvo Cars zorgen we voor wat we zelf in de hand kunnen houden. Dat geldt zowel voor de uitstoot van het bedrijf, als die van de voertuigen. Ook kijken we En we zullen naar de mogelijkheden om onze leveranciers en de energiesector aan te moedigen om samen met ons te werken aan een klimaatneutrale toekomst”.

Duurzaamheidsplan

Volvo Cars ziet zichzelf als een bedrijf met de plicht om verantwoordelijkheid te nemen voor de maatschappij en het milieu, aldus Samuelsson. Daarom heeft de Zweedse fabrikant onlangs een uitgebreid duurzaamheidsplan gepubliceerd. Dit plan bepaalt onder meer dat Volvo Cars vanaf 2040 klimaatneutraal zal zijn en dat de helft van de wereldwijd verkochte auto’s tegen 2025 elektrische modellen zijn. Het gaat bij deze verantwoordelijkheid ook om transparantie van de bedrijfsvoering en het streven naar een verantwoorde winning van zeldzame grondstoffen, zoals kobalt. Klanten moeten met een onbezwaard gemoed in een elektrische Volvo kunnen rijden.

“We hebben ons altijd ingezet voor een ethisch verantwoorde toeleveringsketen voor onze grondstoffen”, legt Martina Buchhauser uit, directeur inkoop van Volvo Cars. “Met blockchain-technologie zetten we, in nauwe samenwerking met onze leveranciers, de volgende stap in de richting van een volledige traceerbaarheid van onze leveringsketen en het minimaliseren van de risico’s die daaraan verbonden zijn.

© Volvo Cars

Volledige transparantie in de toeleveringsketen

Met behulp van blockchain-technologie kan een betrouwbaar datanetwerk worden opgebouwd, dat voor diverse partners toegankelijk is. Daardoor kun je de herkomst van het kobalt nauwkeurig traceren. Je kunt namelijk de gegevens die je vastlegt in dat netwerk met blockchain-technologie niet zomaar wijzigen. De twee batterijleveranciers van het bedrijf, CATL uit China en LG Chem uit Zuid-Korea, hebben zich ook gecommitteerd aan deze transparantie in de toeleveringsketen. De blockchaintechnologie is afkomstig van de technologiebedrijven Circulor en Oracle. Beide bedrijven exploiteren de blockchain in de hele toeleveringsketen van CATL na een succesvol proefproject deze zomer. Het Responsible Sourcing Blockchain Network (RSBN) implementeert samen met de verantwoordelijke specialisten RCS Global en IBM, de technologie in de toeleveringsketen van LG Chem.

Meer artikelen over het onderwerp elektromobiliteit vindt u hier.

De gegevens in de blockchain bevatten de oorsprong van het kobalt, kenmerken zoals gewicht en grootte, het certificaat van overeenstemming (CoC) en “informatie die bewijst dat het gedrag van de deelnemers voldoet aan de OESO-richtlijnen voor de toeleveringsketen*”. Dit alles draagt bij aan het opbouwen van vertrouwen in de gehele toeleveringsketen.

© Volvo Cars

Duurzame delving niet zeker

Het gebruik van de blockchaintechnologie betekent niet onmiddellijk dat alle gebruikte kobalt afkomstig is uit een duurzame winning, aldus Volvo in antwoord op vragen van Innovation Origins. “CATL en LG Chem zijn gerenommeerde accufabrikanten met jarenlange ervaring in het leveren van lithium-ion-accu’s aan de wereldwijde auto-industrie. Ze voldoen aan de strenge richtlijnen van Volvo Cars op het gebied van technologisch leiderschap, verantwoorde toeleveringsketens, vermindering van CO2-uitstoot en concurrerende prijzen”, schrijft het bedrijf in een verklaring. “Volvo Cars werkt nauw en voortdurend samen met de twee leveranciers. Intensieve discussies, discussies en gezamenlijke beslissingen zijn essentieel om het belang van duurzaamheid met alle partners te verankeren en te waarborgen.”

De blokketen stelt Volvo Cars weliswaar in staat om op elk moment te weten waar het kobalt vandaan komt, maar het zegt niets over de omstandigheden waaronder het werd gewonnen. Daarom zijn er externe audits in de hele toeleveringsketen. Bovendien is Volvo Cars toegetreden tot de RCS Global Group “Better Mining”. De onderneming kan de gegevens van de RCS Global Group gebruiken om de toestand van de mijnen in de toeleveringsketen te controleren. Blockchain alleen kan echter niet garanderen dat het kobalt uit duurzame bronnen afkomstig is. Maar: “Naast de inspecties ter plaatse, verbinden Volvo Cars en haar leveranciers zich ertoe om de zogenaamde ‘Gedragscode’ na te leven. Deze gedragsregels zijn ook in overeenstemming met de internationale mensenrechten. Dit omvat ook de strijd tegen dwang- en kinderarbeid”, benadrukken de Zweden. Volgens Volvo is de blockchaininformatie voorlopig alleen voor interne doeleinden, consumenten kunnen nog niet traceren waar het kobalt vandaan komt.