Author profile picture

Het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vinden dat Nederland te laks is met de uitvoering van het klimaatakkoord. Op hoofdlijnen geeft het akkoord weliswaar een richting aan, maar is nog te onduidelijk om een kostenplaatje van te maken, zeggen de bureaus. “Het doel, 49 procent minder CO2 in 2030 in vergelijking met 1990, kan met de plannen waarschijnlijk wel gehaald worden.” Maar er is snel concrete actie nodig, vooral van de sector die 40% van alle energie in Nederland opslorpt: de industrie. Zeker hier is de kwestie duurzaamheid nog vaak een lastige, daarom ondergeschoven bijzaak, concludeert ingenieurs- en consultancygroep Volantis, gevestigd in Venlo (op de Brightlands Campus Greenport), Eindhoven (Fellenoord) en Geleen (Brightlands Chemelot Campus).

Joris Ketelaars, duurzaamheidsexpert van Volantis: “Het Klimaatakkoord stelt de industrie tot doel om voor 2030 14,3 miljoen ton CO2 minder uit te stoten. De industrie moet efficiënter produceren, van warmte gedreven processen naar elektrisch gedreven processen gaan, en restwarmte veel effectiever benutten.”

De overheid neemt tal van maatregelen om de energievraag te verminderen, duurzame energie te bevorderen en efficiënter om te gaan met fossiele brandstoffen. Huizen bijvoorbeeld worden geïsoleerd en moeten van het gas af, grotere kantoorpanden hebben verplicht energielabels nodig. Maar hoe doet de industrie het dan, als het gaat om duurzaamheid? Volgens Ketelaars valt dat nog niet mee. “De meeste ondernemingen in deze sector zijn er op dit moment niet mee bezig, ook al is het een verplichting. De overheid zegt dat alles wat je kúnt doen om energie te besparen, met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar, ook gedaan moet worden. Handhaving hierop is een van de taken van de enkele jaren geleden opgerichte RUD (Regionale Uitvoeringsdienst). Die handhaving stelde voorheen niet veel voor, maar dat is nu toch echt sterk aan het veranderen.”

Het industriële bedrijfsleven, dat één primair doel heeft, namelijk dat de schoorsteen moet blijven roken, zal volgens Ketelaers onder druk van de samenleving en de publieke opinie daarom de ogen moeten openen voor een nieuwe realiteit. “Ruim 40% van het MKB heeft gelukkig wel de intentie om binnen drie jaar te starten met verduurzamen. Je kunt beginnen met voor de hand liggende zaken”, aldus Ketelaars. “Denk aan dakisolatie van je bedrijf, of bijvoorbeeld warmteterugwinning. En als je innoveert in je producten, betrek daar dan ook je processen bij.” Ofschoon Nederland een klein land is, zullen alle gezamenlijke inspanningen schelen. Nederland neemt mondiaal gezien plaats 6 in op de lijst van energieverbruik per hoofd van de bevolking, dus er valt wat te winnen.”

Maar er is ook een andere ontwikkeling. Maatschappelijk wordt het steeds minder getolereerd als je als industrieel bedrijf niet ook bijdraagt aan een schonere wereld, merkt Ketelaers. “Ik zie de dag komen dat werkzoekenden bewust kiezen voor een werkgever die duurzaamheid hoog op de agenda heeft staan, en dat ze biedingen afslaan van bedrijven die er niets aan doen.”

Bron: Brightlands Greenport