Author profile picture

Vier Limburgse steden staan in de top-20 bereikt van economisch best presterende binnensteden. Dat is meer dan enig andere provincie. Toch blijft de provincie een subtopper, want geen enkele stad bereikte de top-10. De lijst – samengesteld door Bureau Louter – wordt aangevoerd door Rotterdam, Amsterdam en Utrecht. Maastricht staat op 12, Weert op 13, Roermond op 17 en Heerlen op 20.

Bureau Louter Fontys binnensteden

“Er is momenteel veel belangstelling voor binnensteden, maar een breed beeld over hun economisch functioneren ontbreekt”, schrijft Bureau Louter in een toelichting. “Voor zover er cijfers zijn gaan deze veelal over winkels of over de bedrijvigheid als geheel. Een landsdekkende analyse van de verschillende economische functies van de binnenstad was echter niet beschikbaar.”

De bestuursfunctie, de kantoorfunctie, de winkelfunctie en vrije tijd & cultuur zijn volgens het bureau “specifieke binnenstadsfuncties”. Daarnaast wordt aan binnensteden een grote woonaantrekkelijkheid toegedicht, maar ontbreken analyses waarin dat wordt onderbouwd en in hoeverre er verschillen bestaan tussen binnensteden. “Dit onderzoek voorziet in deze lacune en levert analyses van de woonaantrekkelijkheid en het economisch functioneren van 81 binnensteden in Nederland. Daarbij gaat de aandacht niet alleen uit naar historische binnensteden, maar zijn tevens ‘nieuwe’ binnensteden geselecteerd.”

De afbakening heeft voor alle binnensteden op gelijke wijze plaatsgevonden, waarbij er bijvoorbeeld voor is gekozen om stationslocaties altijd mee te rekenen bij de binnenstad wanneer sprake is van een functionele eenheid. “Hierdoor wordt voorkomen dat appels met peren worden vergeleken. De ontwikkelingen in binnensteden zijn in perspectief geplaatst door ze te vergelijken met hun ‘stedelijke omgeving’.”

Alle steden werden op diverse onderdelen bekeken. Op één daarvan, bereikbaarheid, scoort Roermond een nummer-1 positie. Het treinstation ligt daar direct naast het centrum en aan de noordkant is de ontsluiting via de N280 uitstekend, zo staat in het rapport. Kijkend naar winkelfuncties in het centrum, staan Weert, Maastricht en Venlo in de landelijke top-10. Weert stond hier in 2006 trouwens nog op nummer 1.