Author profile picture

Veldhoven en Helmond gaan vormen met vijf andere Nederlandse steden onderdeel van het nieuwe landelijke programma Smart City Living Lab. In Helmond worden momenteel de voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling van Brainport Smart District, de “slimste wijk van Nederland”. Ook de deelname van Veldhoven is logisch, omdat burgemeester Jack Mikkers eerder al verantwoordelijk was voor de nationale strategie Smart Cities. De ondertekening van de samenwerking met de andere steden vond plaats op 8 juni op de Pier in Scheveningen.

De deelnemende steden zijn naast Helmond en Veldhoven ook Breda, Dordrecht, Rijswijk, Zoetermeer en een nog te benoemen stad. Op deze manier kunnen de steden kennis delen met elkaar, van elkaar leren en de gevonden oplossingen breder inzetten. Het landelijk programma stelt de deelnemende steden bijvoorbeeld sensorunits ter beschikking voor het meten van luchtkwaliteit en geluid in de openbare ruimte en een open dataplatform voor het verzamelen en presenteren van de metingen. 

Brainport Smart District
Het landelijke project heeft veel te verwachten van de inbreng van Helmond. De ambitie is om Brainport Smart District de slimste wijk van de wereld te maken. “Nieuwe, slimme inzichten en technologie worden geïntegreerd tot een duurzame, sociale en aantrekkelijke woonomgeving”, zegt woordvoerder Corine Legdeur. “Brainport Smart District is een proeftuin – een living lab – en een voorbeeld voor de ontwikkeling van nieuwe systemen, processen en diensten die ook hun toepassingen vinden bij de herontwikkeling van bestaande wijken. Uniek is dat de wijk geen optelsom is van ‘losse’ smart city-onderdelen, maar dat de stedenbouwkundige omgeving vanaf het begin is ontworpen in samenhang met nieuwe inzichten en technologie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vervoer, gezondheid, energieopwekking en opslag, communicatie en bouwen.”

 

Wethouder Paul Smeulders ondertekent namens de gemeente Helmond de overeenkomst

Het is de bedoeling bewoners zelf het stuur in handen te geven voor een nieuwe vorm van een inclusieve samenleving waarin zij zelf een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van hun eigen leefomgeving. Legdeur: “De wijk is nooit ‘af’ maar zal voortdurend worden aangepast aan veranderende omstandigheden wensen en technologieën.  Nationaal zal Brainport Smart District bijdragen aan de economische ontwikkeling van de high tech industrie, de bouwindustrie en aan de leefkwaliteit van de stedelijke regio’s.”

Brainport Smart District is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Helmond, Technische Universiteit Eindhoven, Brainport, Universiteit van Tilburg, SPARK Campus en de Provincie Noord-Brabant.