© IO
Author profile picture

Nederlandse multinationals, bedrijven met vestigingen in het buitenland, zijn in de Brainport-regio goed voor bijna een op de drie banen (29 procent). Alleen in de regio Delfzijl is dat percentage nog hoger (30). Als het gaat om banen bij buitenlandse multinationals die in Nederland gevestigd zijn, scoort Brainport gemiddeld: rond de 20% van de beroepsbevolking is hier bij zo’n bedrijf werkzaam.

Dat blijkt uit cijfers over 2013, die het CBS vandaag bekend maakte.

Buitenlandse multinationals zijn in totaal goed voor 20 procent van de banen in het Nederlandse bedrijfsleven. Bij de Nederlandse multinationals is dit 23 procent. De werkgelegenheid van buitenlandse multinationals zit vooral in de Randstad en het zuiden. De banen van Nederlandse multinationals zijn gelijkmatiger verdeeld over Nederland.

De concentratie van banen bij buitenlandse multinationals (buitenlandse bedrijven met een dochteronderneming in Nederland) is het hoogst in Groot-Amsterdam (32 procent), gevolgd door IJmond (29 procent) en Noord-Limburg (25 procent). Het laagste aandeel banen bij een buitenlandse multinational is te vinden in Zuidwest-Friesland (9 procent).

De spreiding van banen bij Nederlandse multinationals (Nederlandse bedrijven met dochterondernemingen in het buitenland) is veel gelijkmatiger verdeeld over het hele land. Banen bij Nederlandse multinationals zijn het sterkst vertegenwoordigd in de Delfzijl en omgeving (30 procent), Brainport (29 procent) en Noord-Limburg (29 procent). IJmond heeft, met slechts 11 procent, het laagste aandeel banen bij Nederlandse multinationals.

Meer informatie over globalisering en de rol van multinationals is te vinden in de Internationaliseringsmonitor.