Author profile picture

Na een lange tijd van stilte liggen er plannen op tafel om het VDMA-terrein te herontwikkelen. De gemeente gaat beginnen met de verkoopprocedure voor de herontwikkeling van het gebied in de binnenstad. Geïnteresseerde partijen kunnen vanaf 20 februari zich melden met plannen.

Een plek waar start-ups kunnen beginnen, waar sociale huurwoningen inkomen, waar je moet kunnen ontspannen en waar alle Eindhovenaren zich thuis moeten kunnen voelen. Dat wordt het nieuwe VDMA-terrein. Hoe dat er precies uit gaat zien, laat de gemeente over aan de creativiteit van projectontwikkelaars, die zich tot 17 mei 2018 kunnen inschrijven om mee te doen. In september dit jaar kiest een selectiecommissie de drie meest kansrijke voorstellen. Begin volgend jaar zal bekend worden wie het gebied mag opkopen en ontwikkelen. Om ervoor te zorgen dat niet alleen de grote projectontwikkelaars bepalen wat er op deze belangrijke plek in de binnenstad gaat komen, komt er een online platform waarop ideeën kunnen worden aangedragen. Op die manier kunnen kleinere partijen aansluiting vinden bij de grote projectontwikkelaars. Dat online platform zal op 20 februari gelanceerd worden.

Tijdens een gesprek op en een rondleiding over het terrein is bij wethouder Yasin Torunoglu het enthousiasme voor het gebied duidelijk zichtbaar. “Dit is een historische plek. De naamgever van ‘Lichtstad Eindhoven’ was de luciferfabriek die hier ooit stond. Daarna is dit de eerste overdekte parkeergarage van Nederland geworden.”

De eerste overdekte parkeergarage van Nederland

Die historie moet volgens Torunoglu zichtbaar blijven in het project. “Net als op Strijp-S is ook hier ‘Oude roem, nieuwe faam’, van toepassing. Voor de herontwikkeling worden er een aantal voorwaarden gesteld. Zo moet er in het plan minimaal 15% van de woningen gebouwd worden voor sociale huur. Daarnaast kunnen de projecten extra scoren op een aantal punten. Zo is het de bedoeling dat er plek komt voor start-ups, het plan duurzaam is en er rekening wordt gehouden met de cultuurhistorische waarde van het gebied. Dat laatste betekent echter niet dat er niks mag veranderen aan het uiterlijk van de gebouwen. “Het behoud van de zusterflat en de luciferfabriek is het uitgangspunt voor het project, maar we bieden wel ‘dichterlijke vrijheid’”, zo vertelt Torunoglu. “We willen niet alles behouden zoals er nu staat, maar zeker ook niet laten platgooien. Het is aan de creativiteit van de markt om een mooie oplossing te maken.” Door weinig beperkingen op te leggen hoopt de gemeente zoveel mogelijk de creativiteit van de ontwikkelaars te stimuleren. Naast de bouw van woningen en kantoren is het de bedoeling dat ook dit gebied techniek en design uit gaat stralen. “Brainport moet hier voelbaar worden. Het mooiste zou zijn als je, als Eindhovenaar hier kan gaan zien wat er allemaal in de stad gebeurt,” aldus Torunoglu.

Het VDMA-terrein is de afgelopen twee jaar vooral gebruikt voor evenementen en de plannen om iets permanents met dit terrein te doen, gaan al een lange tijd terug. Volgens de wethouder komt dit mede doordat er nu een groot aantal projecten tegelijkertijd lopen in Eindhoven. Zo wordt er gebouwd aan het TD-gebouw, zijn er plannen voor de Deken van Somerenstraat en wordt het stationsplein opnieuw vormgegeven. Juist omdat deze plek historische waarde heeft en midden in het centrum ligt, had de gemeente meer tijd nodig om een goed plan te maken. Ondanks, of misschien wel eerder dankzij deze vertraging is het volgens de wethouder het ideale moment om het terrein te gaan verkopen. “De stad heeft dit nodig, we blijven maar groeien. Bovendien zitten we in een tijd van economische bloei, waardoor we het gebied mogelijk met winst kunnen verkopen.”

Wat er met het Expat Center, The Hub en de studentenwoningen die nu op het terrein zitten gaat gebeuren, hangt van de projectontwikkelaar af. De partijen zijn volgens de gemeente op de hoogte van de plannen en weten dat ze tijdelijk huren. Maar of er op het vernieuwde VDMA-terrein ruimte is voor expats en studenten is afwachten.


vdma