Author profile picture

De Eindhovense burgemeester Rob van Gijzel wordt adviseur van Neelie Kroes in de Startup Delta-organisatie. Het is een onbetaalde functie uit hoofde van zijn burgemeesterschap. Met de functie hoopt Van Gijzel, zo laat hij de gemeenteraad weten, “de regio Brainport te versterken als uniek ecosysteem voor (tech)startups, een waardevolle bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een goed klimaat voor startende bedrijven in Nederland en het nationale en internationale netwerk voor Brainport Eindhoven te versterken.”

Formeel gaat het om een plek in de “Circle of Influencers“, de vaste adviesraad van Startup Delta. Ook ASML-ceo Peter Wennink is lid van deze adviesraad. De Eindhovense wethouders stemmen in met deze nevenfunctie van de burgemeester, de raad moet officieel nog advies geven. Opvallend is wel dat Van Gijzel volgens de opgave van Startup Delta zelf al een officiële plek heeft in deze adviesraad. Daar staat hij met minister Henk Kamp en burgemeester Eberhard van der Laan als de politieke afvaardiging in de raad. Op de site:

Schermafbeelding 2015-04-22 om 15.32.38

Startup Delta is een programma van het ministerie van Economische zaken onder leiding van NeelieKroes om Nederland als vestigingsplaats voor startups te verbeteren en te promoten. DeCircle of Influencers bestaat uit onafhankelijke leden en is een gemêleerd gezelschap uitprivate en publieke organisaties, onder voorzitterschap van Neelie Kroes. Het is een informeel netwerk dat twee keer per jaar bijeenkomt om startups uit de Startup Delta te helpen hun netwerk te verbreden op internationaal niveau.

Singer Tafel

Van Gijzelf vraagt de raad ook om akkoord te gaan met het, eveneens onbezoldigde, lidmaatschap van de “Singer Tafel”. Het doel van de Singer Tafel is met een groep van deelnemers uit het publieke en private domein een aantal keren per jaar bijeen te komen om de persoonlijke verstandhouding en het wederzijdse begrip tussen overheid, publieke en private organisaties te bevorderen. Van Gijzel: “Die relatie wordt steeds belangrijker nu het herstel van de economie niet los kan worden gezien van de noodzaak de maatschappelijke verhoudingen in Nederland te verbeteren en de economische uitgangspositie van het bedrijfsleven en de hervormingsagenda van het nieuwe kabinet in nieuw perspectief en samenhang te bezien.”

Het betreffen in alle gevallen de ‘chief executives’ van de deelnemende organisaties: multinationals, grotere private ondernemingen, (semi-) publieke organisatie uit de gezondheidszorg, de gemeentelijke overheid, de universitaire wereld en enkele departementen.

“Door deel te nemen aan de Singer Tafel kan ik mijn nationale netwerk op CEO-niveau versterken en bijdragen aan de profilering van Eindhoven bij een waardevol triple helix gevormd nationaal netwerk”, aldus de burgemeester in een brief aan de gemeenteraad.