De ondertekening van het convenant tussen TU/e en Eindhoven
Author profile picture

De Technische Universiteit en de gemeente Eindhoven gaan strategisch samenwerken om technologie, design en innovatie te verbinden aan maatschappelijke uitdagingen. Een convenant dat hiervoor half juli werd ondertekend, moet de al bestaande samenwerking naar een hoger plan tillen. “Het zorgt voor structurele strategische afstemming in concrete gezamenlijke proeftuinen en onderzoeks- en valorisatieprogramma’s”, aldus beide partners in een verklaring. 

Bron: persbericht TU/e en gemeente Eindhoven

‘Uploading the Smart City’ borgt relatie technologische ontwikkelingen en maatschappelijke uitdagingen

De stedelijke omgeving wordt anno 2015 geconfronteerd met een aantal grote veranderingen die vragen om nieuwe en innovatieve oplossingen. Klimaatverandering waarbij extreme hitte en regen zich afwisselen; een vergrijzende bevolking die langer zelfstandig woont; transitie van fossiele naar duurzame energie en vervoersopgaven waarbij we optimaal willen bewegen zonder files of vervuiling.

De gemeente Eindhoven verwacht met het convenant de woon- en werkkwaliteit in Eindhoven te verbeteren. Dit zal onder andere gebeuren met zogenaamde Living Labs, waarbij de universiteit en de gemeente gezamenlijk in proefprojecten vernieuwde toepassingen gaan beproeven.

Wethouder Mary-Ann Schreurs (innovatie en duurzaamheid): “We bieden graag nog vaker onze stad aan als proeftuin om kennis te valoriseren; een belangrijke stap om innovaties te laten transformeren in nieuwe producten en processen. Die kunnen vervolgens ook over heel de wereld benut worden. Maar we zijn natuurlijk vooral op zoek naar dingen waar mensen zich goed door voelen!”

Maatschappelijke technologie

De uitwerking zal plaatsvinden aan de hand van een aantal van de grootste maatschappelijke thema’s voor beide partijen; mobiliteit, energie, gezondheid, educatie, licht en de openbare ruimte. Vanuit haar bijdrage aan de maatschappij zoekt de universiteit naar maatschappelijke relevante toepassingen voor technologische ontwikkelingen. Living Labs zijn voor TU/e bij uitstek een platform daarvoor.

Met het convenant wil de TU/e haar onderzoeksprogramma’s koppelen aan de maatschappelijke uitdagingen in de gemeente Eindhoven. Door het open karakter wordt het convenant in co-creatie uitgewerkt en uitgevoerd met diverse andere partijen.

Foto: TU/e-bestuursvoorzitter Jan Mengelers en wethouder Mary-Ann Schreurs ondertekenen het convenant