Author profile picture

Het stadhuisplein krijgt binnenkort een hopperpoint. Na het Van der Valkhotel is dat dan de tweede plek in de stad waar leenfietsen kunnen worden gepakt en teruggebracht. Na het Stadhuisplein volgen, later dit jaar, ook de TU/e, de GGZe Grote Beek, ASML en de Automotive Campus in Helmond. Het is de bedoeling voor het einde van het jaar tien locaties ingevuld te hebben, met elk zo’n tien hopperfietsen.

Schermafbeelding 2016-04-02 om 15.23.18De uitbreiding van de hopperpoints is onderdeel van de Agenda Fiets 2016-2025. Voor die tien jaar tijd is een wensenlijst met maar liefst 87 punten beschikbaar die allemaal het fietsklimaat in Eindhoven moeten verbeteren. De wensen zijn niet allemaal even urgent en ook in ambitie verschillen ze nogal. Ze variëren van betere afstelling van de verkeerslichten tot een complete Hovenring-achtige fly-over bij het Floraplein.

De Agenda Fiets, die in nauwe samenspraak met onder meer de Eindhovense fietsersbond is opgesteld, levert ook belangrijke input voor het Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant. De afweging van uitvoering en financiering van projecten gebeurt jaarlijks door de gemeenteraad. De Agenda Fiets moet een bijdrage leveren aan de doelen van het stadsbestuur: een 10% hoger fietsaandeel (in het totaal aantal bewegingen) in 2025. Achterliggende gedachte daarbij is zowel een beter leefklimaat als een betere bereikbaarheid.

Schermafbeelding 2016-04-02 om 15.37.19De Agenda Fiets kent zes speerpunten:

Schermafbeelding 2016-04-02 om 15.37.511. Fietsparkeren: zowel meer kwantiteit als meer kwaliteit en meer service. Er komt onder meer een grote fietsparking achter het station.

2. Snelfietsroutes: Het blijft een speerpunt om zowel samen met de regio als binnen de gemeentegrenzen hoogwaardige fietsroutes aan te leggen en bestaande routes te verbeteren.

3. Doorstroming: Fietsers ervaren veel knelpunten met betrekking tot wachttijden en doorstroming van het fietsverkeer.

4. Innovatie (inclusief Smart Mobility, Living Lab): Eindhoven geeft ruimte aan experimenten.

5. Fietsstimulering: Fietsstimulering gaat om gedragsbeïnvloeding door koppeling van communicatiemomenten aan concrete maatregelen.

6. Monitoring en evaluatie: Resultaten van monitoring, onder andere ook door toepassing van nieuwe technische mogelijkheden, kunnen leiden tot bijstelling van beleid.

Partners van de gemeente bij de samenstelling van Agenda Fiets: fietsersbond, Metropoolregio Eindhoven, fietsbranche, FOE, bewonersvertegenwoordiging, Eindhoven 365, OVO, Gemeente Helmond en de Provincie Noord-Brabant.