ICNG: Intercity Nieuwe Generatie
Author profile picture

De NS wil werk maken van de intercityverbinding tussen Den Haag en Aken. Volgens de Nederlandse Spoorwegen kan deze internationale lijn vanaf 2025 operationeel zijn. Omdat het drie Technische Universiteiten met elkaar verbindt, zou er ook een positief effect kunnen ontstaan voor de samenwerking tussen deze instellingen. “Wel moet eerst aan een aantal voorwaarden worden voldaan op het gebied van financiering en infrastructuur”, zo laat de NS weten. Concreet: de verbinding is bij de start niet kostendekkend. De NS wil daarover in gesprek met het ministerie van I&W, de regio’s en ProRail.

Ook Düsseldorf zou in 2025 een directe intercityverbinding met Nederland moeten hebben. Lees hier meer over die plannen 

“Aken is een populaire bestemming”, zegt de NS, en deze stad biedt internationale treinreizigers een aansluiting op het Duitse hogesnelheidsnetwerk, met bestemmingen als Keulen, Düsseldorf en Frankfurt. Ook voor binnenlandse reizigers op het traject tussen Den Haag en Limburg betekent de rechtstreekse verbinding reistijdwinst en minder overstappen. “NS ziet de verbinding als een belangrijke stap in het uitbreiden van het aantal grensoverschrijdende treinverbindingen en gaat hierover graag met de betrokken overheden in gesprek.”

25 minuten tijdwinst

In de Nederlands-Duitse grensregio is een betere verbinding met de Randstad een langgekoesterde wens. Een plan om de Intercity Heerlen-Amsterdam door te trekken naar Aken viel eerder af, vanwege de nadelige gevolgen voor een grote groep binnenlandse reizigers in ‘de tienminutentrein’ tussen Eindhoven en Amsterdam. Van het alternatief dat nu voorligt, profiteren volgens de NS al bij aanvang dagelijks 1.250 internationale reizigers van en naar Aken en nog eens 2.000 reizigers op het binnenlandse deel van het traject. NS verwacht dat dit aantal na introductie van de trein snel zal toenemen. De reistijdwinst op het traject kan oplopen tot 25 minuten.

Voor de nieuwe verbinding met Aken wil NS gebruik maken van de nieuwe Intercity ICNG, die geschikt kan worden gemaakt voor inzet in Duitsland. De reistijd tussen Den Haag en Aken zou drie uur worden. De trein kan grotendeels gebruik maken van bestaande infrastructuur, maar er zullen ook aanpassingen nodig zijn. Belangrijkste bezwaar voor de Nederlandse overheid zal zijn dat de nieuwe verbinding niet kostendekkend is. De NS hoopt desondanks op steun van de minister van I&W.