Author profile picture

Als het gaat om samenwerking tussen universiteit en bedrijfsleven, blijft de TU Eindhoven de onbetwiste nummer 1 van de wereld. De CWTS Leiden Ranking zet de TU/e bovenaan de lijst van ‘brede’ technische universiteiten waar het gaat om gecombineerd onderzoek met de industrie. Dat blijkt uit het percentage wetenschappelijke publicaties in samenwerking met het bedrijfsleven van universiteiten met minimaal 5000 jaarlijkse publicaties (“PP industry”). Het grote aantal deeltijdhoogleraren aan de TU/e (professoren die ook een functie in het bedrijfsleven hebben) is mede debet aan de hoge positie van Eindhoven.

Het aantal onderzochte universiteiten in de CWTS-ranglijst benadert inmiddels de duizend (938). Het Leidse instituut stelt jaarlijks een lijst van universiteiten samen op basis van wetenschappelijke publicaties en kijkt daarbij onder meer citaties, co-auteurschappen, kwantitatieve output (hoeveelheid publicaties van een universiteit) en samenwerkinggraad met externe organisaties, bedrijven en instituten. Het gaat dit keer om de publicaties uit de periode 2013-2016. Daarnaast toetsen de onderzoekers het co-auteurschap en de institutionele samenwerking tussen universiteit en andere partijen.

Vergeleken met andere universitaire rankings hanteert de Leiden Ranking andere, objectieve indicatoren voor wetenschappelijke impact en samenwerking. De Leiden Ranking geeft uitsluitend informatie over het onderzoek van universiteiten die opgenomen zijn in de core collection van “Web of Science“. Het houdt daarbij rekening met de verhouding tussen de omvang van het aantal gepubliceerde onderzoeken en de hoogte van citaties.

De TU Eindhoven heeft van oudsher goede banden met de industrie. Dat blijkt onder meer uit een lange traditie van deeltijdhoogleraren met een achtergrond in het bedrijfsleven. Ook de zogenaamde flagship-samenwerking die de universiteit onderhoudt speelt daarbij een rol.

De ranking wordt qua aantallen publicaties traditioneel gedomineerd door Harvard University (USA), terwijl MIT (Massachusetts Institute of Technology) wat betreft impact wereldtop is. In de lijst voor publiek-private samenwerking van 2018 valt op dat drie gespecialiseerde Chinese universiteiten hoog scoren (China University Petrol Beijing, Southwest Petrol University in Chengdu en China university of Petroleum East China, Huadong). Dit zijn instituten die gespecialiseerd zijn in petrochemisch onderzoek in samenwerking met de grote chinese staats-oliebedrijven.