© Bart van Overbeeke
Author profile picture

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) versterkt de ontwikkeling van halfgeleidertechnologie met het nieuwe vlaggenschip Future Chips. Met dit initiatief – dat gefinancierd wordt uit de fondsen van het project Beethoven – wil de universiteit de creatie van oplossingen voor de grote maatschappelijke, economische en geopolitieke uitdagingen in het domein versnellen.

Het vlaggenschip Future Chips is een strategische samenwerking tussen alle betrokken groepen, centra, instituten en afdelingen van de TU/e om de multidisciplinaire ontwikkeling van halfgeleidertechnologie te versnellen op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie. Hierbij zet de universiteit in op samenwerking met haar sterke partners in de Brainport regio en daarbuiten.

Waarom dit belangrijk is

Om haar leiderschap in de halfgeleiderindustrie te behouden, kan de Brainport regio Eindhoven niet zonder de bijdrage van haar belangrijkste universiteit.

Noodzaak om de Nederlandse semiconpositie te versterken

“Er is een dringende noodzaak om de positie van Nederland en Europa in de mondiale chipsector te versterken”, legt rector magnificus Silvia Lenaerts uit. “Met het vlaggenschip Future Chips nemen we onze verantwoordelijkheid om hier, samen met onze sterke industriële en academische partners, een maximale bijdrage aan te leveren. Gezien de enorme expertise die we al tientallen jaren hebben, is de TU/e hiervoor uitstekend gepositioneerd. We hebben een unieke samenwerking met de semiconbedrijven in de Brainport-regio, we zijn hofleverancier van engineeringtalent voor deze bedrijven en we herbergen toponderzoekers in de relevante onderzoeksdomeinen.”

“De investering van de Nederlandse overheid van €2,5 miljard om de Nederlandse chipsector te faciliteren met Project Beethoven is een bijzonder welkome ontwikkeling. Hiervan is €450 miljoen bestemd voor talent. Dit gaan we regionaal invullen, samen met onder andere Fontys Hogescholen en Summa College”, zegt Robert-Jan Smits, voorzitter van het College van Bestuur van de TU/e. “Dit is een investering in het toekomstige economische model van Nederland en draagt bij aan de soevereiniteitsagenda van Europa. Het zal fungeren als een aanjager van ons vlaggenschip Future Chips, waarmee we onze sterke punten op het gebied van semicon zullen uitbouwen.”

TU/e al tientallen jaren in de voorhoede van semicon

De TU/e verricht al meer dan vijftig jaar internationaal toonaangevend onderzoek op het gebied van chiptechnologie. Dit omvat niet alleen de ontwikkeling van nieuwe typen chips, maar ook onderzoek naar de hypercomplexe chipmachines die steeds extremere prestaties moeten leveren en naar de materialen en processen die worden gebruikt om microchips te maken. Aan de TU/e werken meer dan 700 onderzoekers uit 25 onderzoeksgroepen aan semicon, een aantal dat nu naar verwachting aanzienlijk zal groeien.

Gezien het belang dat chips in de huidige maatschappij hebben gekregen, hebben landen over de hele wereld enorme stimuleringspakketten uitgetrokken om hun chipsectoren te versterken. Zo lanceerde de Europese Unie in 2022 de European Chips Act en besloot de Nederlandse overheid een paar weken geleden €2,5 miljard te investeren in faciliteiten voor de Nederlandse chipsector (Project Beethoven), met de nadruk op Brainport.