©Gerd Altmann/Pixabay
Author profile picture

De TU Delft heeft zich aangesloten bij de International Universities Climate Alliance (‘Climate Alliance’). Met deze alliantie willen de onderzoeksinstellingen efficiënter werken aan oplossingen voor problemen die door de klimaatverandering op aarde zijn ontstaan. Er werken meer dan 40 universiteiten over de hele wereld samen. De TU Delft is een van de onderzoeksinstellingen die de alliantie heeft helpen oprichten, zo maakte de TU Delft vandaag bekend.

Ondanks de huidige urgenties rond de coronaviruspandemie hebben de leden besloten de vorming van het bondgenootschap niet te vertragen vanwege de dringende en voortdurende noodzaak om de klimaatmaatregelen te versnellen.

Climate Alliance

De University of New South Wales (UNSW Sydney, Australië) is dit eerste jaar de trekker van de Climate Alliance. Van de ruim 40 van de belangrijkste universiteiten ter wereld op het gebied van klimaatonderzoek wordt verwacht dat zij vooral ook feiten uit hun klimaatonderzoek overbrengen naar het grote publiek. De leden zijn in de alliantie actief op het gebied van klimaatveranderingswetenschap, de gevolgen van die veranderingen en het onderzoek doen naar strategieën om mensen tot een klimaatvriendelijker gedrag te brengen.

Innovatiekracht inzetten

Tim van der Hagen, Rector Magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van de TU Delft: “Onze universiteit hecht veel belang aan klimaatactie. In dit kader hebben we onlangs het Climate Action visiedocument gepubliceerd over hoe we onze innovatiekracht gaan inzetten om de wereldwijde transitie naar niet-fossiele energie en de aanpassing van de leefomgeving aan de gevolgen van de opwarming van de aarde te bevorderen.”

Wereldwijde aanpak

“Lidmaatschap van de Climate Alliance is belangrijk voor de TU Delft, omdat we vinden dat het debat over klimaatverandering het meeste oplevert als het leidt tot gezamenlijke inspanningen die rekening houden met belangrijke maatschappelijke waarden en de ethische concepten van verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid. Een gecoördineerde, meer wereldwijde aanpak zoals de Climate Alliance is dan ook een initiatief dat wij van harte steunen.”

Vice-president van de Climate Alliance Vice Chancellor, Professor Ian Jacobs, stelt dat universiteiten een vitale rol spelen bij het bevorderen van de wetenschap en het vinden van oplossingen op dit gebied. “Deze nieuwe Alliance zal in de voorhoede staan van het internationale gesprek over het aanpakken van de klimaatverandering”.

Nieuw tijdperk van betrokkenheid

Professor Matthew England, academisch leider van de UNSW Climate Change Grand Challenge, hoopt dat dit bondgenootschap een nieuw tijdperk in de betrokkenheid van onderzoekers en het publiek zal aanmoedigen; “Wereldwijd is de belangstelling om op te treden tegen de klimaatverandering groot. Maar het tempo van de actie is veel te laag geweest. De alliantie wil de wereldwijde respons versnellen door een leidende stem rol in te nemen voor wetenschappelijk onderbouwde mitigatie- en adaptatiestrategieën”.

Lees ook andere IO-artikelen over het klimaat via deze link