©IO
Author profile picture

Als een toename van het aantal vacatures iets zegt over de economie, dan gaat het in Eindhoven de goede kant op. Met name op de terreinen informatica, techniek en economisch-administratief is er groot tekort aan mensen. Dat blijkt uit de cijfers van het UWV. In de berekening worden alle vacatures meegeteld die via werk.nl beschikbaar zijn voor werkzoekenden.

Schermafbeelding 2015-03-26 om 12.55.49

In de grafiek worden de openstaande vacatures weergegeven: dit is het standcijfer aan het einde van de maand. Ook de nieuwe vacatures worden genoemd: de vacatures die in de betreffende maand zijn ingediend.

De stijging van de vacatures is vooral terug te vinden in beroepen waar vaak een specifieke opleiding en gerichte ervaring voor wordt gevraagd, namelijk de economisch-administratieve beroepen en het werk in de techniek en de industrie. Opvallend is ook de sterke stijging van het aantal ICT-vacatures.

Schermafbeelding 2015-03-26 om 12.55.59

 

Ook uit andere cijfers leidt de gemeente af dat de arbeidsmarkt – en daarmee de economie – zich lijkt te herstellen. Het aantal WW-gerechtigde inwoners uit Eindhoven daalt vanaf augustus 2014. Dat gaat echter niet in een vloeiende lijn: in januari 2015 is een stijging van het aantal WW-uitkeringen in Eindhoven zichtbaar van 5,2%. Deze stijging is volgens de gemeente vrijwel ieder jaar in januari aan de orde, vanwege seizoenseffecten. Landelijk bedraagt de stijging van het aantal WW-uitkeringen in januari 2015 4%.