Foto: Vincent van den Hoogen Fotografie
Author profile picture

De gloednieuwe organisatie in de Brainportregio helpt jonge ondernemers met een goed idee bij het opzetten en ontwikkelen van hun bedrijf. Maar dat soort initiatieven zijn er toch al? Dat klopt. “The Gate wordt een verbinder van deze initiatieven om ondernemers nog beter en effectiever te kunnen helpen. Het is een aanspreekpunt voor startups. Daarmee willen we de slagingskans van startups vergroten”, zegt Jeroen van Woerden, manager van The Gate.

Het is een initiatief van vijf partijen uit de regio: Brainport Development, Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, Fontys Hogescholen, Summa en de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Deze partijen hebben zelf ook al business developers. Daarnaast zijn er in de regio nog meer incubators en accelerators te vinden, bijvoorbeeld op de high Tech Campus. “Maar door samen te werken, bereiken we meer”, zegt Van Woerden. “We gaan de trein die al rijdt een stuk sneller en mooier maken en met nog meer impact laten functioneren.” Vandaag ondertekenden de betrokken partijen een overeenkomst in het bijzijn van John Jorritsma, de burgemeester van Eindhoven.

Effectiever netwerk

Hij gaat verder: “Mensen die een goed idee hebben, weten waarschijnlijk heel veel van een bepaald onderwerp. Als je gaat ondernemen heb je ook kennis over andere vakgebieden nodig, zoals marketing en financiële zaken. Daar kunnen wij dan bij helpen.” Het gaan dan bijvoorbeeld over kennis rondom het opstellen van een businessplan of financiële vragen. Via The Gate worden ondernemers gekoppeld aan de juiste mensen die hen verder kunnen helpen. Het grote netwerk van Brainport wordt op die manier met meer impact ingezet.

In de Brainportregio wordt samenwerken nu al als één van de belangrijkste krachten gezien. “Dat geldt ook voor ons als The Gate”, stelt Van Woerden. “Wij willen niet gaan doen wat andere initiatieven ook al doen, we willen verbinding zoeken om zo allemaal sterker te worden. Op de eerste plaats gaat het dan natuurlijk om de startups.”

Startups kunnen bij The Gate aankloppen voor begeleiding en waardevolle contacten. Daarnaast ondersteunt de organisatie startups in een hele vroege fase met financiering, bijvoorbeeld via het Brabants Startup Fonds en de Metropool Regio Eindhoven. Het gaat dan om financiering voor een proof of concept of een pre-seed financiering.

Opleiders belangrijk

Opvallend is dat alle drie de belangrijkste onderwijsinstituten in de regio betrokken zijn. “Een groot deel van de startende ondernemers zijn jonge mensen die na hun opleiding een bedrijf willen beginnen. Zij hebben vaak tijdens hun studie een goed idee opgedaan”, vertelt Van Woerden. “Het leuke van deze jonge mensen, is dat zij vol idealen zitten en bereid zijn om risico’s te nemen.” Dat maakt de opleiders belangrijk in het geheel. Van Woerden benadrukt dat ook andere ondernemers welkom zijn bij The Gate.

The Gate vestigt zich op de campus van de TU/e, zodat ondernemers uit de regio letterlijk binnen kunnen lopen met een vraag of om samen aan een project te werken. Maar door de coronacrisis gaat het project eerst digitaal van start. De teamleden van The Gate staan nu al klaar om ondernemers te helpen. Het is een divers team dat is samengesteld met mensen vanuit alle betrokken partijen.

Innovatiekracht

De komst van meer succesvolle startups in de regio is erg belangrijk voor het ecosysteem en de economie. “Deze jonge ondernemers zijn het nieuwe leven in de regio”, zegt hij. “Grote bedrijven hebben vaak een netwerk van kleinere bedrijven en startups om zich heen. Deze zijn van cruciaal belang voor de innovatiekracht van de grote bedrijven. Startups zorgen voor nieuwe ideeën en slagvaardigheid.” Daarnaast hoopt Van Woerden dat een aantal van deze startups uitgroeit tot de nieuwe industrie van de regio, de ASML’s van de toekomst. “Maar dat is niet voor iedereen weggelegd, niet alle bedrijven redden het. Een constante aanwas van nieuwe startups is daarom erg belangrijk.”

Groei

Van Woerden vindt het mooi om richting te mogen geven aan The Gate. “Ik vind het leuk als mensen groeien. Het gaat dan natuurlijk om de ondernemers die we helpen, maar ook om de medewerkers van The Gate. Zo krijgen we een keten van groei en plezier.” Hij werkt al langer in de innovatiewereld, bijvoorbeeld als kwartiermaker voor het Fieldlab Industrial Electrification in Rotterdam.

“In Rotterdam is alles groot. Het gaat om grote processen en systemen, bijvoorbeeld in de chemie en de logistiek rondom de haven. Nu ga ik werken in de nano-industrie.” Dat is totaal iets anders, maar die twee industrieën en regio’s vullen elkaar volgens hem goed aan. “De sensoren die gebruikt worden bij het meten van processen in Rotterdam, worden deels in Eindhoven gemaakt.”

Open

Samenwerken is volgens Van Woerden niet alleen binnen de regio belangrijk maar ook binnen Nederland. “Ons land is te klein om competitief met elkaar te zijn. Dan kun je beter samenwerken. Er is namelijk ook nog een wereldcompetitie bezig. Landt een bedrijf niet in Nederland, dan wel in een ander land. Zonder bedrijvigheid is er ook minder economische groei en werkgelegenheid.” Hij vindt het daarom belangrijk dat The Gate, ondanks de focus op de Brainportregio, continu open staat voor nieuwe impulsen vanuit andere gebieden en disciplines.