© Telraam
Author profile picture

About Telraam

  • Founders: Transport & Mobility Leuven, Mobiel 21, Kris Vanherle en Dave Driesmans
  • Founded in: 2021
  • Employees: 6
  • Money raised: 280.000 euro
  • Ultimate goal: Zo veel mogelijk verkeerssensoren uitrollen

Verkeerstellingen kosten overheden veel geld en zijn doorgaans momentopnames. Met het project Telraam kunnen burgers meehelpen lokale verkeersproblemen goed in kaart te brengen. Ze hoeven niet veel meer te doen dan een eenvoudige sensor aan hun raam plakken. Deze meet al het verkeer dat voorbij komt. We spraken voor deze aflevering van start-up of the day met Kris Vanherle, een van de oprichters van Telraam.

Wat is de bedoeling van Telraam?

“Verkeerstellingen waren tot nu niet zo goed in beeld. Telraam zet hier op in door actief met burgers aan de slag te gaan en goede verkeerstellingen aan te leveren. Wij zorgen voor de onderzoeksvraag en technologie. Burgers leveren data. Daarmee kun je infrastructuur, verkeerslichten en verkeersplannen efficiënter opzetten.”

Vanwaar het idee om Telraam op te richten?

“Als je het hebt over stedelijke mobiliteit, dan gaat het direct over zaken als sluipverkeer, luchtvervuiling en verkeersveiligheid. Er is al jaar en dag een frustratie bij de afdeling Transport & Mobility Leuven -één van onze oprichters- dat er zo weinig verkeerstellingsdata beschikbaar zijn. Verkeerstellingen zijn essentieel als basis voor oplossingen. Metingen die auto’s, zwaar verkeer, openbaar vervoer, fietsers en voetgangers registreren, zijn noodzakelijk om tot goede verkeersplannen te komen. We hebben bruikbare verkeerstellingen. Veel steden en gemeenten maken ondertussen gebruik van ons systeem.” 

Hoe werkt het?

“Telraam heeft een sensor met een software ontwikkeld om verkeerstellingen te doen. Deze wordt aan het raam gehangen en kan het tellen beginnen. Zo simpel is Telraam. Alle verzamelde meetgegevens worden beschikbaar gesteld voor beleid, onderzoekers, maar ook voor alle bewoners en geïnteresseerden.” 

Wat meet de sensor precies?

“Het telt het aantal auto’s, voetgangers en fietsers dat voorbij komt. De nieuwe sensor kan ook bussen onderscheiden. Voor auto’s meet het systeem voor 90 procent nauwkeurig. Voor voetgangers en fietsers is de nauwkeurigheid iets lager, maar voldoende goed om uitspraken te doen.”

Van welke sensor maken jullie gebruik?

“Het Telraam-toestel is een combinatie van een Raspberry Pi-microcomputer, sensoren en een lage-resolutiecamera. Het toestel wordt bevestigd aan de binnenkant van een raam op een van de verdiepingen met zicht op de straat. We hebben een nieuwe sensor ontwikkeld die ook ’s nacht gemotoriseerd verkeer kan tellen, al zal de nauwkeurigheid lager zijn dan overdag. Hij is ook simpeler te installeren. Naar verwachting komt de vernieuwde sensor in het begin van 2023 op de markt.”

Hoeveel telramen zijn er al geïnstalleerd?

“We zitten tegen de 4000 telramen, waarvan ongeveer de helft momenteel actief is, vooral in Vlaanderen. Ook in Wallonië zijn er al projecten geweest. Ondertussen hebben we ook al een project in Utrecht gedaan. Andere steden, zoals Amsterdam, zijn eveneens geïnteresseerd. Ondertussen hebben we ook al toestellen staan in andere Europese landen en elders in de wereld, zoals Canada en San Francisco.” 

Wat betekent dit voor gemeenten?

“Dankzij Telraam kunnen gemeenten veel meer data verzamelen. Zeker voor kleinere gemeenten is dat handig. Ook burgers kunnen zo veel data verzamelen. Vaak geeft hen dat nieuwe inzichten in de objectieve verkeersituatie, waar het tot voorheen ongrijpbaar was en mensen alleen maar een gevoel hadden over de mate van verkeersdruk. Ze kunnen daardoor hun verhaal beter argumenteren bij het gemeentebestuur. Anderzijds objectiveert het ook de discussie met de burgers. Je kan tenminste op basis van objectieve data discussies voeren.”  

Kan je een voorbeeld geven?

“In Leuven was er bijvoorbeeld een straat die in een 30-kilometerzone lag. Burgers hadden in de gaten dat er veel te snel werd gereden. Dat bleek ook uit onze metingen. Er werden vervolgens aanpassingen in de straat gedaan, zoals een verkeersbord en verkeersdrempels. Met onze sensors konden we meteen het effect van die maatregelen zien. Mensen gingen langzamer rijden.”

Er is nu een nieuw project gelanceerd, namelijk Telraam Talks. Wat houdt dat in?

“Telraam Talks wil burgers nog beter betrekken bij het mobiliteitsbeleid. Dat is een gloednieuw, interactief platform voor iedereen die graag met Telraam-data aan de slag gaat. Burgerwetenschappers delen er inzichten, vragen en delen best practices met andere burgerwetenschappers en met mobiliteitsprofessionals. Mensen willen niet enkel het verkeer in hun straat tellen met Telraam, maar die tellingen ook interpreteren en analyseren. Ze willen actie ondernemen en meewerken aan oplossingen om bijvoorbeeld overdreven snelheid of sluipverkeer in hun straat tegen te gaan.”