Author profile picture

Team SOLID, het studententeam van de TU/e dat zich richt op metal fuels, krijgt 50.000 euro om hun idee verder door te ontwikkelen. Het team is nu nog gevestigd op de TU/e-campus, maar het is de bedoeling om binnenkort te verhuizen naar Metalot in Budel-Dorplein.

[VIDEO over de techniek achter SOLID onderaan dit artikel]

Om maatschappelijk betrokken onderzoekers verder te helpen biedt het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) hen een laagdrempelige subsidie van 50.000 euro, genaamd Open Mind. Daarmee krijgen ze een jaar de tijd om hun idee uit te werken.

Team Solid is een studententeam aan de TU/e dat werkt aan een nieuwe concept genaamd “metal fuels”, waarbij metaal wordt gebruikt als duurzame energiedrager. Als metaalpoeders worden verbrand komt er warmte vrij en ontstaan metaaloxiden. Met de warmte kunnen huizen worden voorzien van warmte en stroom, treinen rijden, en schepen varen. De metaaloxiden die bij de verbranding ontstaan, worden afgevangen. Later kunnen deze met groene stroom worden teruggebracht tot het metaalpoeder waarmee begonnen is, en zo ontstaat een duurzame, gesloten cyclus.

Op dit moment ontwikkel het team een proof-of-principle om de werking van de cyclus aan te tonen voor het metaal ijzer. Ijzer heeft een energiedichtheid die vele malen hoger is dan die van batterijen, en kan makkelijk in grote hoeveelheden worden opgeslagen en getransporteerd. Daardoor zijn metal fuels in principe geschikt voor groot transport – zoals treinen en scheepvaart – en stationaire toepassingen – zoals het verwarmen van huizen, of het aandrijven van een energiecentrale.

Open Mind

Open Mind staat in het teken van technologie met een verrassende maatschappelijke toepassing. Denk aan Wubbo Ockels die een vlieger ontwikkelde die windenergie kan opslaan, of de drijvende armen waarmee de Delftse student Boyan Slat plastics uit de oceaan wil opvangen. Maar het kan ook een creatieve aanpak zijn om een ziekte te bestrijden, het onderwijs te verbeteren of sneller te communiceren bij rampen.

Ook in 2017 bood TTW maatschappelijk betrokken onderzoekers de kans om een voorstel in te dienen voor een Open Mind-subsidie. Vijftien genomineerde teams presenteerden hun plannen tijdens het NWO Innovation Festival TEKNOWLOGY, op 9 november 2017. Daar beoordeelde een jury de voorstellen. De vijf plannen die de beste beoordeling ontvangen, werden beloond met een jaar onderzoeksfinanciering van maximaal 50.000 euro.

Naast Team SOLID, gingen er prijzen naar:

Prof.dr. M.A. Larson, Radboud Universiteit
Prof.dr.ir. W. Steenbergen, Universiteit Twente
A.P.J. Ebbing, NIOZ
Ing. G. Weijers, Radboudumc


Hoe werkt de systematiek achter metal fuels?

Team SOLID