Brainport: “Antwoorden op de vragen van de toekomst”

De regio Eindhoven werkt momenteel aan de “Brainport ActieAgenda”, een document dat het nieuwe kabinet van munitie moet voorzien om de investeringen in de Brainportregio verder op te schroeven. De agenda is het directe gevolg van de correspondentie tussen minister Henk Kamp (EZ) en ASML-ceo Peter Wennink. Bovendien geeft ze invulling aan de Kamermoties en kabinetsbesluiten die volgden op het RLI-rapport “Mainports Voorbij”. Vandaag, op de Nationale Industriedag, komt Brainport naar buiten met een toelichting op de agenda, die over enkele weken zal verschijnen. Lees hier meer over Brainport als Mainport Hier meer over de Dag van de Industrie Met...

Read More