Sorry voor Staats-Brabant

De historische achterstelling van Brabant werkt nog altijd door in de verdeling van gelden, betoogt columnist Eugène Franken.