Werk, bijstand en participatie in Eindhoven (1)

Sinds januari is de WWB (Wet Werk en Bijstand), de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) en een deel van de WAJONG gedecentraliseerd naar de gemeenten onder de nieuwe participatiewet. […]

Opinie: Welcome Goede Bedoelingen

Door Saskia Lammers, raadslid GroenLinks Eindhoven  Geen enkele kunstenaar heeft de illusie dat zijn werk altijd direct begrepen wordt. Het enige wat je mag verwachten […]