Satellietinspectie in een baan om Italië

Dat satellieten van afstand worden gecontroleerd is duidelijk, maar dat de inspectie tijdens de ontwikkeling van satellieten ook van afstand gebeurt is nieuw. Italië heeft de primeur.